Plată cu cardul
TOP produse
Ofertă de produse
Parteneri
Certificat
SSL Certificate

Garanție

GARANȚIE

Informarea consumatorului 45/2014. (II. 26.) În baza unui decret guvernamental

 

 

Informații despre dreptul de retragere al consumatorului

45/2014. (II. 26.) Conform Secțiunii 20 din Decretul Guvernului, aveți dreptul de a anula fără a prezenta motive.

 1. a) în cazul unui contract de vânzare a unui produs
 2. aa) produsul,
 3. ab) la cumpărarea și vânzarea mai multor produse, dacă fiecare produs este livrat la un moment diferit, până la ultimul produs livrat,

in termen de paisprezece zile de la data primirii de catre consumator sau de catre un tert, altul decat transportatorul indicat de acesta .

Prevederile acestei clauze nu afecteaza dreptul consumatorului de a-si exercita dreptul de retragere specificat in aceasta clauza in perioada cuprinsa intre data incheierii contractului si ziua primirii produsului.

 

Declarația de retragere, exercitarea dreptului consumatorului de retragere sau de reziliere

45/2014, consumatorul (II. 26.) Vă puteți exercita dreptul garantat în Secțiunea 20 din Hotărârea Guvernului printr-o declarație clară în acest sens:

-----------------

Valabilitatea declarației de retragere a consumatorului

Dreptul de retragere se consideră că a fost exercitat în termenul limită dacă consumatorul își trimite declarația în termenul de 14 zile calendaristice.

Consumatorului îi revine sarcina de a dovedi că și-a exercitat dreptul de retragere în conformitate cu această prevedere.

Vânzătorul este obligat să confirme declarația de retragere a consumatorului pe un suport electronic de date după sosirea acesteia.

Obligatiile Vanzatorului in cazul anularii de catre consumator

Obligația vânzătorului de rambursare

În cazul în care consumatorul este cel menționat în 45/2014. (II. 26.) se retrage din contract în conformitate cu Secțiunea 22 din Hotărârea Guvernului, Vânzătorul va rambursa întreaga sumă plătită de consumator ca despăgubire, inclusiv costurile suportate în legătură cu executarea, cum ar fi taxa de livrare, nu mai târziu de paisprezece zile după ce a luat la cunoștință și despre retragere. Rețineți că această prevedere nu se aplică costurilor suplimentare cauzate de alegerea unui alt mod de transport decât cel mai puțin costisitor mod standard de transport.

Metoda obligației de rambursare a Vânzătorului

45/2014. (II. 26.) În cazul retragerii sau rezilierii în conformitate cu Secțiunea 22 din Hotărârea Guvernului, Vânzătorul va rambursa suma datorată consumatorului în același mod ca metoda de plată utilizată de consumator. Pe baza consimțământului expres al consumatorului, Vânzătorul poate utiliza o altă metodă de plată pentru rambursare, dar consumatorului nu i se poate percepe nicio taxă suplimentară ca urmare. Vânzătorul nu este responsabil pentru întârzierile datorate unui număr de cont bancar sau a unei adrese poștale furnizate greșit și/sau incorect de către Consumator.

Costuri adiționale

În cazul în care consumatorul alege în mod expres un alt mod de transport decât cel mai puțin costisitor mod obișnuit de transport, Vânzătorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare rezultate. Într-un astfel de caz, avem obligația de a rambursa suma aferentă taxelor generale de livrare indicate.

Dreptul de reținere

Vânzătorul poate reține suma datorată consumatorului până când consumatorul a returnat produsul sau a dovedit fără îndoială că l-a returnat; dintre cele două, trebuie luată în considerare data anterioară. Nu putem accepta expedieri trimise cu ramburs la livrare.

În cazul retragerii sau încetării obligațiilor consumatorului

Returnarea produsului

În cazul în care consumatorul este cel menționat în 45/2014. (II. 26.) În conformitate cu § 22 din Hotărârea Guvernului, acesta se retrage din contract, este obligat să returneze produsul imediat, dar nu mai târziu de paisprezece zile de la notificarea retragerii, sau să îl predea către Vanzatorului sau unei persoane autorizate de Vanzator sa primeasca produsul. Returul se consideră finalizat în termenul limită dacă consumatorul trimite produsul înainte de termenul limită.

Suportul costurilor legate de returnarea produsului

Consumatorul suportă costul returnării produsului. Produsul trebuie returnat la adresa Vanzatorului.

Responsabilitatea consumatorului pentru amortizare

Consumatorul este responsabil pentru amortizarea rezultată din utilizarea care depășește utilizarea necesară pentru a determina natura, proprietățile și funcționarea produsului.

Excluderea dreptului de retragere

Vânzătorul vă atrage în mod special atenția asupra faptului că nu vă puteți exercita dreptul de retragere în conformitate cu Secțiunea 29 din Hotărârea Guvernului 45/2014 (II.26). în cazurile cuprinse la alin. (1), în special în cazul celor precizate la punctele „c” și „e”: „în cazul unui produs neprefabricat care a fost realizat în baza instrucțiunilor sau la cererea consumatorului, sau în cazul unui produs care a fost clar personalizat; „cu privire la un produs cu ambalaj închis, care nu poate fi returnat după ce a fost deschis după livrare din motive de protecție a sănătății sau de igienă.

 

Garanție accesorii, garanție produs, garanție

Această secțiune a informațiilor pentru consumatori a fost întocmită prin aplicarea Anexei nr. 3 la HG 45/2014 (II.26) în baza autorizației de la Secțiunea 9 (3) din HG 45/2014 (II.26).

Garanție accesorii

În ce caz vă puteți exercita corect garanția pentru accesorii?

În cazul unei performanțe defectuoase din partea Vânzătorului, puteți înainta Vânzătorului o cerere de garanție, în conformitate cu regulile Codului Civil.

La ce drepturi aveți dreptul pe baza revendicării dvs. de garanție?

Puteți, în funcție de alegerea dvs., să utilizați următoarele revendicări de garanție pentru accesorii:

Puteți solicita o reparație sau o înlocuire, cu excepția cazului în care îndeplinirea cererii pe care o alegeți este imposibilă sau ar implica costuri suplimentare disproporționate pentru Vânzător față de îndeplinirea unei alte solicitări. Dacă nu ați solicitat sau nu ați putut solicita reparația sau înlocuirea, puteți solicita o reducere proporțională a despăgubirii sau, în ultimă instanță, vă puteți retrage din contract.

Puteți transfera de la garanția accesoriului selectat la altul, dar veți suporta costul transferului, cu excepția cazului în care acesta a fost justificat sau Vânzătorul a dat un motiv pentru aceasta.

Care este termenul limită pentru revendicarea garanției dvs.?

Sunteți obligat să raportați eroarea imediat după descoperirea acesteia, dar nu mai târziu de două luni de la descoperirea erorii. În același timp, dorim să vă atragem atenția asupra faptului că nu vă mai puteți revendica drepturile de garanție accesorie dincolo de termenul de prescripție de doi ani de la finalizarea contractului.

Cui puteți să vă executați cererea de garanție pentru accesorii?

Puteți pune în aplicare cererea dumneavoastră de garanție pentru accesorii împotriva Vânzătorului.

Ce alte condiții există pentru a vă afirma drepturile de garanție pentru accesorii?

În termen de douăsprezece luni de la data livrării, nu există nicio altă condiție pentru a-ți afirma revendicarea în garanția accesoriilor, în afară de raportarea defectului, dacă dovediți că produsul sau serviciul a fost furnizat de către Vânzător. Totuși, după ce au trecut douăsprezece luni de la prestare, sunteți deja obligat să dovediți că defectul pe care l-ați recunoscut era deja prezent la momentul efectuării.

garantia produsului

În ce caz poți folosi corect garanția produsului?

În cazul unui defect al unui lucru mobil (produs), puteți - în funcție de alegerea dvs. - să faceți o cerere de garanție pentru accesorii sau o revendicare pentru garanția produsului.

Ce drepturi aveți pe baza revendicării dvs. de garanție a produsului?

Ca pretenție de garanție a produsului, puteți solicita doar repararea sau înlocuirea produsului defecte.

În ce caz produsul este considerat defect?

Produsul este defect dacă nu îndeplinește cerințele de calitate în vigoare la momentul introducerii pe piață sau dacă nu are proprietățile descrise de producător.

Care este termenul limită pentru revendicarea cererii de garanție a produsului?

Puteți să vă revendicați garanția produsului în termen de doi ani de la introducerea produsului pe piață de către producător. După acest termen, acest drept se pierde.

Împotriva cui și în ce alte condiții puteți aplica cererea de garanție a produsului?

Puteți exercita cererea de garanție a produsului numai împotriva producătorului sau distribuitorului articolului mobil. Trebuie să dovediți defectul produsului în cazul unei cereri de garanție a produsului.

În ce cazuri producătorul (distribuitorul) este scutit de obligațiile de garanție a produsului?

Producătorul (distribuitorul) este eliberat de obligația de garanție a produsului numai dacă poate dovedi că:

 • produsul nu a fost fabricat sau comercializat ca parte a activităților sale comerciale sau
 • defectul nu era detectabil conform stării științei și tehnologiei la momentul introducerii lui pe piață sau
 • defectul produsului rezultă din aplicarea legislației sau a reglementărilor oficiale obligatorii.

Este suficient ca producătorul (distribuitorul) să dovedească un motiv pentru scutire.

Vă rugăm să rețineți că, din cauza aceluiași defect, nu puteți susține o pretenție de garanție pentru accesorii și o pretenție de garanție a produsului în același timp, în paralel una cu cealaltă. Cu toate acestea, dacă cererea de garanție a produsului este susținută cu succes, puteți face cererea de garanție pentru accesorii pentru produsul înlocuit sau piesa reparată împotriva producătorului.

garanție

În ce caz puteți folosi garanția corect?

În caz de executare defectuoasă, debitorul este obligat să ofere o garanție în baza contractului.

La ce drepturi aveți în temeiul garanției și în ce interval de timp?

151/2003 privind garanția obligatorie pentru anumite bunuri de folosință îndelungată. (IX. 22.) Hotărârea Guvernului definește cazurile de garanție obligatorie. În cazul Produselor care nu intră în acest domeniu, Vânzătorul nu își asumă nicio garanție. Cererea de garanție poate fi formulată în perioada de garanție. În cazul în care debitorul nu își îndeplinește obligația față de reclamant în termenul corespunzător, cererea de garanție poate fi formulată în instanță în termen de trei luni de la expirarea termenului stabilit în notificare, chiar dacă perioada de garanție a expirat deja. Nerespectarea acestui termen va duce la pierderea drepturilor. Pentru validarea revendicării în garanție trebuie aplicate în mod corespunzător și regulile de exercitare a drepturilor accesorii de garanție. Perioada de garanție este de un an. Nerespectarea acestui termen va duce la pierderea drepturilor. Perioada de garanție începe din ziua în care produsul de consum este predat consumatorului, sau dacă societatea sau reprezentantul acesteia efectuează punerea în funcțiune. Vă rugăm să contactați producătorul cu privire la orice revendicări de garanție peste un an!

Cazuri obligatorii ale garanției:

 1. Aparate electrocasnice cu un preț de vânzare de peste 150 RON, inclusiv în special frigidere, congelatoare, frigidere combinate, sobe electrice, mașini de spălat, centrifuge, uscătoare și orice combinație a acestora, mașini de spălat vase, fiare de călcat, încălzitoare de apă, încălzire, aer condiționat și alte echipamente de aer condiționat , aspiratoare, mașină de curățat cu abur, mașină de curățat covoare, mașină de curățat și lustruit podele, mașină de cusut, mașină de tricotat, boiler electric, pompă;
 2. aparate electrice mici de bucătărie cu un preț de vânzare de 150 RON sau mai mult, cum ar fi cuptoare cu microunde, cuptoare de pâine, prăjitoare de pâine, aparate de cafea, mașini de cafea, ceainice, procesoare de bucătărie, grătare, friteuitoare cu ulei, fiare de călcat pentru vafe, aparate de făcut gogoși, fier de călcat pentru vafe, sandwich-uri aparate de făcut clătite electrice, cuptoare electrice pentru pizza, aragazuri lente electrice, tigaie electrice, aparat electric de floricele de porumb, grătar electric de contact, rotisor, aragaz mini, aragaz de orez, gătit paste, gătitor de ouă, cuptor cu aburi, oală de gătit cu convecție, uscător de fructe ;
 3. aparate cu gaz cu un preț de vânzare de 150 RON sau mai mult, cum ar fi sobe, convectoare, cazane pe gaz, cazane pe gaz, grătare cu gaz, scaune cu gaz, cuptoare cu gaz, arzătoare cu gaz, lămpi cu gaz;
 4. mașini de grădină motorizate și unelte de grădinărit nemotorizate cu un preț de vânzare de 150 RON sau mai mult, în special sape, mașini de tuns iarba, mașini de tuns iarba, mașini de tuns iarba;
 5. unelte de mână motorizate cu un preț de vânzare de 150 RON sau mai mult, cum ar fi ferăstraie cu lanț, burghie, burghie cu impact, polizoare unghiulare, ferăstraie circulare, rindele;
 6. ajutoare și dispozitive medicale cu termen de valabilitate de cel puțin un an, precum și ochelari de soare cu un preț de vânzare de peste 150 RON;
 7. produse și dispozitive de îngrijire a sănătății cu un preț de vânzare de 150 RON sau mai mult, cum ar fi aparate de masaj electrice, produse magnetice, dispozitive de terapie cu lumină;
 8. mijloace de transport cu un preț de vânzare de peste 150 RON, incluzând în special biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice, quad-uri, motociclete, mopede, autoturisme, autocaravane, rulote, rulote, remorci;
 9. ambarcațiuni cu motor peste preț de vânzare de 150 RON;
 10. articole de îngrijire a copiilor cu un preț de vânzare de 150 RON sau mai mult, cum ar fi suporturi pentru înfășat și spălat, cărucioare, scaune înalte care pot fi montate pe scaune înalte și mese, scaune de siguranță pentru copii;
 11. dispozitive de monitorizare a copiilor cu un preț de vânzare de 150 RON sau mai mult, cum ar fi monitoare de respirație, monitoare de bătăi ale inimii, monitoare pentru bebeluși;
 12. leagăne pentru copii, tobogane și jucării pentru copii care necesită activități similare pentru utilizare în interior și exterior acasă, cu un preț de vânzare de peste 150 RON;
 13. produse de iluminat cu un preț de vânzare de 150 RON sau mai mult, în special lămpi și surse de lumină;
 14. dispozitive de alarmă și semnalizare de securitate peste preț de vânzare de 150 RON;
 15. terminale de comunicații electronice cu un preț de vânzare de 150 RON sau mai mult, inclusiv în special telefoane, telefoane mobile, aparate de fax, dispozitive multifuncționale;
 16. dispozitive de difuzare de știri cu un preț de vânzare de 150 RON sau mai mult, inclusiv înregistratoare de voce și dispozitive hands-free; receptor prin satelit și sisteme de antenă AM Micro și componentele acestora, televizor, proiector, VCR, radio, radio auto, ceas cu alarmă radio, localizator prin satelit, aparat de înregistrare, casetofon și casetofon, CD recorder și player, DVD recorder și player, consolă de jocuri, Player și recorder Blu-ray, player media desktop, sistem de sunet personal, birou de mixare, amplificator, difuzor, difuzor, microfon și căști, set cu căști;
 17. Dispozitive IT cu un preț de vânzare de 150 RON sau mai mult, inclusiv computere desktop, laptopuri, notebook-uri, tablete, PDA-uri, monitoare, imprimante, scanere, camere foto, camere de filmare și de înregistrare a sunetului, camere video și camere video, înregistratoare vocale, imprimante foto, filme și scanere de diapozitive, player MP3 și MP4, player media portabil, unitate flash, card de memorie, încărcător de baterie, calculator, calculator de buzunar;
 18. echipamente tehnice de birou cu un preț de vânzare de peste 150 RON, cum ar fi tocatoare, fotocopiatoare, mașini de laminare în special;
 19. retroproiectoare și echipamente tehnologice de film cu un preț de vânzare de peste 150 RON, inclusiv în special proiectoare de film și retroproiectoare, aparate de mărire a filmului, dispozitive de dezvoltare și procesare a filmului;
 20. dispozitive optice cu un preț de vânzare de peste 150 RON, precum binoclu, binoclu, microscoape, telescoape;
 21. instrumente muzicale peste 150 RON preț de vânzare;
 22. ceasuri și bijuterii peste 150 RON preț de vânzare;
 23. mobilier de interior si exterior, saltele peste 150 RON pret de vanzare;
 24. instrumente de măsură, generatoare, surse de alimentare peste preț de vânzare de 150 RON;
 25. arme de foc peste 150 RON preț de vânzare;
 26. echipamente sportive, echipamente legate de vânătoare și pescuit cu un preț de vânzare de peste 150 RON;
 27. dispozitive de îngrijire a frumuseții acționate de electricitate cu un preț de vânzare de 150 RON sau mai mult, cum ar fi uscătoare de păr, aparate de coafat, mașini de tuns, epilatoare, aparate de ras electric în special;
 28. produse de îmbrăcăminte din blană din piei nobile și seminobile cu un preț de vânzare de peste 650 RON;
 29. accesorii și componente ale produselor aparținând grupelor de produse enumerate mai sus, cu un preț de vânzare peste 150 RON.”

Când este eliberat Vânzătorul de obligația de garanție?

Vânzătorul este eliberat de obligația de garanție numai dacă dovedește că cauza defectului a apărut după executare.

Dorim să vă atragem atenția asupra faptului că, pentru același defect, nu puteți face o cerere de garanție și o cerere de garanție pentru accesorii sau o cerere de garanție și o cerere de garanție a produsului în același timp, în paralel una cu celălaltă, dar, în caz contrar, dvs. vă exercitați drepturile care decurg din garanție, indiferent de drepturile de garanție.

 


Abonați-vă la newsletter-ul nostru!

Și vă vom oferi un cupon de 40 RON, pe care îl puteți folosi la prima achiziție pentru comenzi de peste 515 RON.