Plată cu cardul
TOP produse
Ofertă de produse
Parteneri
Certificat
SSL Certificate

Condiții de cumpărare

TERMENI ȘI CONDIȚII

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE (GTC)

butorpiac.hu - în vigoare de la această dată: 01-01-2024

Preambul

Bun venit pe site-ul nostru! Vă mulțumim că ați avut încredere în noi pentru achiziția dvs.!

Acest magazin online GTC a fost creat cu generatorul Consumer Friendly GTC.

Dacă aveți întrebări despre acești Termeni și Condiții Generale, utilizarea site-ului web, produsele individuale, procesul de cumpărare sau dacă doriți să discutați despre nevoile dumneavoastră individuale cu noi, vă rugăm să contactați personalul nostru la datele de contact furnizate!

Amprentă: date ale Furnizorului de servicii (Vânzător, Companie).

Nume : M&D Holding Kft

Sediu central : 2161 Csomád, Levente utca 14. Bloc A

Adresă poștală : 1097 Gyáli út 37/A

Autoritatea de înregistrare : Curtea de Afaceri a Capitalei

Număr de înregistrare a companiei : 13-09-196077

Număr fiscal : 23589636-2-13

Reprezentant : Béla Jelen

Număr de telefon : 061 443 3240

E-mail : office@piatademobila.com

Site : https://piatademobila.com

Numar cont bancar: RO30 BREL 0005 6023 2561 0100

Număr de înregistrare pentru protecția datelor : NAIH-80433/2014.

Datele furnizorului de găzduire

Nume : UNAS Online Kft.

Sediu central : 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Contact : unas@unas.hu

Site : unas.hu

Nume : Dotroll Kft.

Sediu central : 1101 Budapesta, Expo tér 5-7.

Contact : +36 (1) 432-3232 support@dotroll.com

Bunuri : oferite pe site și destinate vânzării pe site:

obiect mobil, inclusiv apă, gaz și electricitate în recipiente, sticle sau altfel într-o cantitate limitată sau cu un volum specificat și
un lucru mobil care include sau este conectat la un conținut digital sau un serviciu digital în așa fel încât, în absența conținutului digital sau a serviciului digital relevant, bunurile nu și-ar putea îndeplini funcțiile (denumite în continuare: bunurile care conțin elemente digitale)
Bunuri care conțin elemente digitale : lucruri mobile care includ sau sunt legate de conținut digital sau de servicii digitale astfel încât bunurile să nu își poată îndeplini funcțiile fără conținutul digital sau serviciul digital relevant.

Conținut digital : date produse sau furnizate în formă digitală

Părți : Vânzător și Cumpărător împreună

Consumator : persoană fizică care acționează în scopuri în afara ocupației sale independente și activității sale economice, care cumpără, comandă, primește, folosește, folosește bunuri sau este destinatarul unor comunicări comerciale sau oferte legate de bunuri. În aplicarea normelor privind organul de conciliere - cu excepția aplicării Regulamentului 524/2013/UE al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor de consum și de modificare a Regulamentului 2006/2004/ CE și Directiva 2009/22/CE – pe lângă cele de mai sus, o organizație neguvernamentală, persoană juridică bisericească, condominiu, asociație locativă care acționează în scopuri în afara ocupației sale independente și a sferei de activitate economică, în temeiul unei legi separate, care cumpără, comandă, primește, folosește, folosește bunuri sau tranzacționează în legătură cu bunurile, este considerat consumator destinatar al unei comunicări sau oferte. În cadrul pieței interne, privind acțiunile împotriva restricțiilor nejustificate de conținut teritorial și a altor forme de discriminare bazate pe naționalitatea clientului, locul de reședință sau locul de stabilire, precum și Regulamentul 2006/2004/CE și (UE) 2017/2394, precum și ca 2009/22/CE în sensul Regulamentului (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 de modificare a Directivei [denumit în continuare: Regulamentul (UE) 2018/302], un consumator care, în pe lângă cele de mai sus, este client conform Regulamentului (UE) 2018/302 și o afacere

Contract de consum : un contract, unul dintre ai cărui subiecți este considerat consumator

Funcționalitate : capacitatea bunurilor care conțin elemente digitale, conținut digital sau servicii digitale de a îndeplini funcții adecvate scopului lor

Producător : producătorul Bunurilor, în cazul Mărfurilor importate, importatorul care aduce Bunurile pe teritoriul Uniunii Europene, precum și orice persoană care, prin indicarea denumirii, mărcii sau altei mărci distinctive a Bunurilor, se prezintă ca producător

Interoperabilitate : capacitatea unui bun, conținut digital sau serviciu digital care conține elemente digitale de a funcționa cu hardware și software diferit de cel cu care este utilizat în mod normal același tip de bun, conținut digital sau serviciu digital

Compatibilitate : capacitatea unui bun, conținut digital sau serviciu digital care conține elemente digitale de a funcționa - fără a fi nevoie de conversie - cu hardware sau software cu care bunurile, conținutul digital sau serviciile digitale de același tip sunt utilizate în mod normal împreună

Website : acest site web, care servește la încheierea contractului

Contract : Un contract de vânzare creat între Vânzător și Cumpărător folosind site-ul web și corespondența electronică

Suport de date durabil : orice dispozitiv care permite consumatorului sau întreprinderii să stocheze datele care îi sunt adresate personal într-un mod care este încă accesibil în viitor și pentru o perioadă de timp adecvată scopului datelor, precum și pentru a afișa datele stocate într-o formă neschimbată

Dispozitiv care permite comunicarea între părți absente : un dispozitiv care este adecvat pentru a face o declarație de contract în absența părților - în vederea încheierii unui contract. Un astfel de dispozitiv este, în special, un formular adresat sau neadresat, o scrisoare standard, o reclamă publicată într-un produs de presă cu un formular de comandă, un catalog, un telefon, un fax și un dispozitiv care asigură acces la Internet.

Contract la distanță: un contract de consum încheiat fără prezența fizică simultană a părților în cadrul unui sistem de vânzare la distanță organizat pentru furnizarea bunurilor sau a serviciilor care fac obiectul contractului, atunci când părțile utilizează un mijloc de comunicare la distanță numai pentru a încheia contractul

Afaceri : o persoană care acționează în sfera profesiei, a ocupației independente sau a activității sale de afaceri

Cumpărător/Dvs .: persoana care face o ofertă de cumpărare prin intermediul site-ului web

garanția asumată pentru executarea contractului, pe care societatea o asumă în mod voluntar în plus față de sau în absența obligației sale legale pentru executarea corespunzătoare a contractului, și
garanția obligatorie în baza legii
Preț de achiziție : contraprestație care trebuie plătită pentru Bunuri și pentru furnizarea de conținut digital.

Legislația aplicabilă

Contractul este guvernat de prevederile legislației maghiare și, în special, se aplică următoarea legislație

CLV din 1997. Legea privind protecția consumatorilor
CVIII din 2001 Acționează cu privire la anumite aspecte ale serviciilor comerciale electronice și ale serviciilor legate de societatea informațională
Legea V din 2013 privind Codul civil
nr. 151/2003 (22.IX.) privind garanția obligatorie pentru bunurile de consum de folosință îndelungată
45/2014. (II.26.) decret guvernamental privind regulile detaliate ale contractelor dintre consumator și întreprindere
19/2014. (IV.29.) Decret NGM privind normele procedurale de gestionare a cererilor de garanție și de garanție pentru bunurile vândute în cadrul unui contract încheiat între un consumator și o societate
CXII din 2011 Act privind dreptul la autodeterminare a informației și libertatea de informare
REGULAMENTUL (UE) 2018/302 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (28 februarie 2018) privind acțiunile împotriva restricțiilor nejustificate de conținut bazate pe teritoriu și a altor forme de discriminare bazate pe naționalitatea clientului, locul de reședință sau stabilirea pe piața internă , și 2006/2004/CE și Regulamentul (UE) 2017/2394 și de modificare a Directivei 2009/22/CE
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (27 aprilie 2016) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și privind abrogarea Regulamentului 95/46/CE (regulament general privind protecția datelor)
373/2021 privind regulile detaliate ale contractelor de vânzare-cumpărare de bunuri și de furnizare de conținut digital și servicii digitale între un consumator și o întreprindere. (VI. 30.) Hotărâre guvernamentală
Domeniul de aplicare și acceptarea Termenilor și condițiilor generale

Conținutul contractului dintre noi este determinat – pe lângă prevederile legislației obligatorii relevante – de acești Termeni și Condiții Generale (denumite în continuare: GTC). În consecință, acești Termeni și Condiții conțin drepturile și obligațiile dvs. și ale noastre, condițiile pentru încheierea contractului, termenele de executare, condițiile de livrare și plată, regulile de răspundere și condițiile de exercitare a dreptului de retragere.

Informațiile tehnice necesare utilizării Site-ului, care nu sunt cuprinse în acești Termeni și Condiții, sunt furnizate de alte informații disponibile pe Site.

Sunteți obligat să vă familiarizați cu prevederile acestor TGC înainte de a finaliza comanda.

Limba contractului, forma contractului

Limba contractelor care fac obiectul acestor Termeni și Condiții Generale este maghiară.

Contractele care intră în sfera de aplicare a acestor CG nu sunt contracte scrise, nu sunt depuse de către Vânzător.

Facturare electronică

Compania noastră CXXVII din 2007. Legea § 175. foloseste factura la electricitate conform Acceptând aceste GTC, vă dați acordul pentru utilizarea facturii electronice.
După emiterea facturii electronice, taxa pentru modificarea facturii este de 75 Ron.

Preturi

Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA de 19%. Nu poate fi exclusă posibilitatea Vânzătorului de a modifica prețurile din motive de politică de afaceri. Modificările de preț nu se aplică contractelor care au fost deja încheiate. În cazul în care Vânzătorul a indicat incorect prețul și a fost primită o comandă pentru Bunuri, dar părțile nu au încheiat încă un contract, Vânzătorul va acționa pe baza clauzei „Procedura de preț incorectă” din Termenii și Condițiile Generale.

Procedura in cazul pretului incorect

Este considerat un preț evident incorect:

preț 0 Ron,
un preț redus cu o reducere, dar reducerea este declarată incorect (de ex.: în cazul unui produs de 15 Ron, cu o reducere de 20%, produsul este oferit pentru 7 Ron).
In cazul unui pret incorect, Vanzatorul ofera posibilitatea de a achizitiona Bunurile la pretul real, informatii cu care Cumparatorul poate decide daca comanda Bunurile la pretul real sau anuleaza comanda fara nici o consecinta juridica adversa.

Gestionarea reclamațiilor și opțiunile de aplicare a legii

Consumatorul poate depune o reclamație de garanție legată de Bunuri sau o plângere legată de conduita, activitatea sau omisiunea Vânzătorului la următoarele contacte și metode:

În scris, prin următorul site web: http://butorpiac.hu
În scris, la următoarea adresă de e-mail: info@butorpiac.hu
În scris prin poștă: 1097 Gyáli út 37/A

Consumatorul își poate comunica verbal sau în scris plângerea companiei , care se referă la comportamentul, activitățile sau omisiunile companiei, sau persoanei care acționează în interesul sau beneficiul companiei, care are legătură directă cu distribuirea sau vânzarea bunuri către consumatori.

Compania trebuie să investigheze imediat plângerea verbală și să o remedieze după caz . În cazul în care consumatorul nu este de acord cu tratarea reclamației, sau investigarea imediată a reclamației nu este posibilă, societatea este obligată să înregistreze imediat reclamația și poziția acesteia asupra acesteia și să predea o copie a acesteia consumatorului pe data de la fața locului în cazul unei plângeri verbale făcute personal. În cazul unei reclamații verbale comunicată telefonic sau prin utilizarea altor servicii de comunicații electronice, aceasta trebuie transmisă consumatorului în cel mult 30 de zile - în conformitate cu reglementările pentru răspunsul la o reclamație scrisă - concomitent cu răspuns de fond. În alte privințe, este obligat să acționeze în felul următor cu privire la plângerea scrisă.

În cazul în care actul juridic direct aplicabil al Uniunii Europene nu prevede altfel, societatea trebuie să răspundă plângerii scrise în termen de treizeci de zile de la primirea acesteia într-un mod care poate fi fundamentat în scris și să ia măsuri pentru a o comunica . În cazul în care plângerea este respinsă, întreprinderea este obligată să informeze în scris consumatorul despre ce autoritate sau organism de conciliere poate iniția procedura cu reclamația sa - în funcție de natura acesteia. Informațiile trebuie să includă, de asemenea, sediul, datele de contact telefonice și de internet și adresa poștală a autorității competente și a organului de conciliere în funcție de locul de reședință sau de ședere al consumatorului. Informațiile trebuie să acopere, de asemenea, dacă societatea a făcut o declarație generală de depunere la decizia Consiliului de conciliere.

În cazul în care litigiul de consum care poate exista între Vânzător și consumator nu este soluționat în timpul negocierilor, consumatorului îi sunt deschise următoarele opțiuni de aplicare a legii:

Procedura de protectie a consumatorului

Este posibil să depuneți o plângere la autoritățile de protecție a consumatorilor. În cazul în care consumatorul constată o încălcare a drepturilor sale de consumator, acesta are dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă pentru protecția consumatorilor de la locul său de reședință. După evaluarea plângerii, autoritatea decide cu privire la desfășurarea procedurii de protecție a consumatorilor. Sarcinile oficiale de prim nivel pentru protecția consumatorilor sunt îndeplinite de oficiile guvernamentale din capitală și județene competente în funcție de locul de reședință al consumatorului, o listă a acestora poate fi găsită aici: http://www.kormanyhivatalok.hu/

Procedura judiciara

Clientul are dreptul de a-și revendica pretenția care decurge dintr-un litigiu de consum în fața instanței în cadrul unei proceduri civile, în conformitate cu Legea V din 2013 privind Codul civil și Legea CXXX din 2016 privind Codul de procedură civilă. conform prevederilor legii.

Procedura comisiei de conciliere

Dacă respingem reclamația dvs. de consumator, aveți dreptul de a face apel la autoritatea competentă a locului de reședință sau a locului de reședință sau la Consiliul de conciliere indicat de dvs. în cerere. Condiția pentru declanșarea procedurii organului de conciliere este ca consumatorul să încerce direct soluționarea litigiului cu afacerea în cauză.

Comisia de conciliere - cu excepția cazului în care consumatorul solicită o audiere personală - va ține audierea online fără prezență personală și prin intermediul unui dispozitiv electronic care asigură transmisie audio și video simultană (în continuare: audiere online).

Societatea are obligația de a coopera în procedura comisiei de conciliere, în cadrul căreia suntem obligați să transmitem răspunsul nostru la invitația comisiei de conciliere în termenul limită. Cu excepția aplicării Regulamentului 524/2013/UE al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor consumatorilor și modificarea Regulamentului (CE) 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE , societatea este îndreptățită să creeze o înțelegere la ședință este obligată să asigure participarea unei persoane. La audierea online trebuie sa participe online reprezentantul societatii autorizat sa incheie o intelegere. În cazul în care consumatorul solicită o audiere personală, reprezentantul companiei autorizat să creeze o înțelegere trebuie să participe cel puțin la audiere online.

Mai multe informații despre consiliile de conciliere sunt disponibile aici: https://www.bekeltetes.hu


Procedura consiliului de conciliere în cazul persoanelor care nu sunt considerate consumatori

În conformitate cu Legea privind protecția consumatorului, consumatorul este o organizație neguvernamentală, o persoană juridică religioasă, un condominiu, o asociație de locuințe, care acționează în scopuri care nu țin de profesia sa independentă și de domeniul său de activitate economică, care acționează în conformitate cu o lege separată, care cumpără, comandă, primește, utilizează, face uz de bunuri sau este destinatarul unei comunicări comerciale sau al unei oferte legate de bunuri.

Consiliul de conciliere are dreptul de a verifica și de a investiga existența calității de consumator
Regulile de procedură sunt guvernate de regulile scrise în cadrul Consiliului de conciliere.


Platformă online de soluționare a litigiilor

Comisia Europeană a creat un site web pe care consumatorii se pot înregistra, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea de a-și soluționa litigiile legale legate de achizițiile online prin completarea unei cereri, evitând procedurile judiciare. În acest fel, consumatorii își pot afirma drepturile fără ca, de exemplu, distanța să îi împiedice să facă acest lucru.

Dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la un produs sau serviciu pe care l-ați cumpărat online și nu doriți neapărat să mergeți în instanță, puteți utiliza instrumentul de soluționare a litigiilor online.
Pe portal, dvs. și comerciantul împotriva căruia ați depus o plângere puteți selecta în comun organismul de soluționare a litigiilor pe care doriți să-l încredințați cu gestionarea plângerii.

Platforma online de soluționare a litigiilor este disponibilă aici: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Drepturi de autor

În conformitate cu secțiunea 1 (1) din Legea LXXVI din 1999 privind drepturile de autor,
(denumită în continuare:
„Legea privind drepturile de autor”), site-ul web este considerat o lucrare protejată prin drepturi de autor și, prin urmare, toate părțile sale sunt protejate prin drepturi de autor.
În conformitate cu
articolul 16 (1) din Legea privind drepturile de autor, este interzisă utilizarea neautorizată a graficii, a software-ului, a programelor de calculator sau a oricărei alte aplicații care poate fi utilizată pentru a modifica site-ul web sau orice parte a acestuia.
Orice material de pe site și baza de date a acestuia poate fi preluat, chiar și cu acordul scris al titularului dreptului, doar prin referire la site și indicarea sursei.
Titularul dreptului:
M&D Holding Kft

Recenzii prietenoase pentru consumatori

Informam Cumparatorii ca Vanzatorul foloseste sistemul de evaluare Consumer Friendly de pe site-ul sau. Sistemul de evaluare nu permite evaluarea Bunurilor individuale, ci a Vânzătorului (magazinul web), următoarele măsuri tehnice din sistemul de evaluare asigură că numai clienții reali pot depune evaluări:

sistemul functioneaza independent de magazinul online care il foloseste in asa fel incat WIDGET-ul de evaluare sa se deschida dupa cumparare, iar evaluarile transmise sunt stocate de Consumer Friend (JUTASA Kft.) in propriul sistem.
Singura modalitate de a transmite o opinie este ca clientul real să scrie o opinie într-un e-mail trimis la adresa de e-mail dată Prietenului Consumator după cumpărare.
Magazinul web care utilizează sistemul de evaluare nu are nicio posibilitate tehnică de a șterge evaluările sau opiniile.

Ca urmare a celor de mai sus, sistemul conține doar evaluări și opinii ale clienților reali, iar sistemul nu face distincție între opiniile pozitive și cele negative, le afișează pe amândouă.

Invaliditate parțială, cod de conduită

Dacă vreun punct din Termenii și Condițiile Generale este incomplet sau invalid din punct de vedere juridic, celelalte puncte ale contractului vor rămâne în vigoare și se vor aplica prevederile legislației relevante în locul părții invalide sau incorecte.

Vânzătorul nu are un cod de conduită în temeiul Legii privind interzicerea practicilor comerciale neloiale împotriva consumatorilor.

Informații despre funcționarea bunurilor care conțin elemente digitale, precum și despre măsurile tehnice de protecție aplicabile

Disponibilitatea serverelor care furnizează datele afișate pe site este de peste 99,9% pe an. Se face în mod regulat copii de siguranță ale întregului conținut al datelor, astfel încât, în cazul unei probleme, conținutul original al datelor poate fi restaurat. Datele afișate pe site sunt stocate în baze de date MSSQL și MySQL. Datele sensibile sunt stocate cu un nivel adecvat de criptare, iar suportul hardware integrat în procesor este folosit pentru a le codifica.

Informații despre proprietățile esențiale ale Bunurilor

Pe site, oferim informații despre proprietățile esențiale ale Bunurilor care pot fi achiziționate în descrierile fiecăruia dintre Bunuri.

Corectarea erorilor de introducere a datelor - Responsabilitatea pentru veridicitatea datelor furnizate

În timpul comenzii, aveți posibilitatea să modificați datele introduse înainte de finalizarea comenzii (făcând clic pe butonul înapoi din browser se deschide pagina anterioară, astfel încât datele introduse pot fi corectate chiar dacă ați trecut deja la pagina următoare ). Vă rugăm să rețineți că este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că datele pe care le furnizați sunt introduse cu acuratețe, deoarece Bunurile vor fi facturate și livrate pe baza datelor furnizate de dumneavoastră. Dorim să vă atragem atenția asupra faptului că o adresă de e-mail introdusă incorect sau saturarea spațiului de stocare aparținând cutiei poștale poate duce la lipsa livrării confirmării și împiedică încheierea contractului. În cazul în care cumpărătorul și-a finalizat comanda și descopera o eroare în datele furnizate, acesta trebuie să inițieze modificarea comenzii în cel mai scurt timp posibil. Cumpărătorul poate notifica Vânzătorul cu privire la modificările aduse comenzii incorecte prin trimiterea unei scrisori de la adresa de e-mail furnizată la momentul comenzii sau sunând la Vânzător.

Utilizarea site-ului web

Achiziția nu este supusă înregistrării.

Site-ul oferă utilizatorilor prezentări de produse și comenzi online. Utilizatorul poate naviga pe site folosind elementele de meniu. Produsele sunt listate într-un sistem de categorii. Toate produsele de reducere disponibile in magazin pot fi gasite in categoria Produse de reducere. Fiecare produs este marcat individual cu data de începere și data de încheiere a promoției sau data de începere și până la epuizarea stocurilor.

Puteți găsi produsele pentru care magazinul oferă o reducere de cantitate atunci când comandați mai mult de un articol în secțiunea Mai multe pentru mai ieftin.

În meniul Produse noi, puteți găsi produsele care sunt nou disponibile pe site. Dacă faceți clic pe denumirea categoriei, puteți vedea lista de produse din aceasta. Dacă toate produsele dintr-o anumită categorie nu se încadrează pe o singură pagină, puteți folosi numerele de mai sus și de dedesubt produsele pe pagină. Din lista de produse se poate accesa pagina detaliata a produsului dand click pe denumirea produsului, aici puteti afla despre caracteristicile detaliate si pretul produsului pe care doriti sa il comandati.

Pe site, este posibil să căutați un produs pe baza unui cuvânt cheie. Rezultatele produselor care corespund criteriilor de căutare sunt afișate ca o listă, similar categoriilor.

Produsul selectat poate fi așezat în coș folosind butonul coș, lângă buton se poate seta numărul necesar de piese. Utilizatorul poate verifica conținutul coșului folosind elementul de meniu Coș. Aici puteți modifica cantitatea de produs din coșul pe care doriți să îl comandați, sau puteți șterge articolul dat. De asemenea, puteți folosi butonul Golire coș pentru a goli complet coșul.

Utilizatorul poate continua procesul de cumpărare făcând clic pe butonul Comanda. În al doilea pas, este posibil să intrați, să vă înregistrați și să cumpărați fără înregistrare. În cazul înregistrării și achiziției fără înregistrare, Utilizatorul trebuie să furnizeze următoarele date: adresa de e-mail, nume, număr de telefon, adresa de facturare și, dacă este diferită, adresa de livrare. Pe lângă datele de mai sus, trebuie introdusă și o parolă pentru înregistrare. Utilizatorul poate afla despre înregistrarea cu succes prin e-mail și pe site. Utilizatorul poate solicita ștergerea înregistrării sale de la Furnizorul de servicii prin e-mail, caz în care trebuie să se înregistreze din nou pentru o nouă achiziție.

Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității datelor de acces. Utilizatorul este responsabil pentru actualizarea datelor sale și este obligat să notifice Furnizorul de Servicii în cazul în care devine conștient de faptul că datele sale au fost utilizate abuziv de către o terță parte. În cazul uitarii parolei, o nouă parolă poate fi solicitată pe site la adresa de e-mail înregistrată. Dacă Utilizatorul s-a înregistrat anterior pe site, procesul de comandă poate fi continuat prin introducerea adresei de e-mail și a parolei.

În pasul următor al comenzii, utilizatorul trebuie să aleagă metoda de plată și de livrare care i se potrivește. Cu ajutorul unei pagini de rezumat, Utilizatorul poate verifica toate datele introduse anterior si produsele pe care doreste sa le comande si cantitatile acestora. În cazul erorilor de introducere a datelor, puteți utiliza pictograma creion pentru a corecta datele introduse.

Dacă găsești totul potrivit, îți poți finaliza comanda folosind butonul Trimite comanda. Veți primi confirmarea acestui lucru pe site sau prin e-mail. Dacă observați date incorecte după înregistrarea comenzii (de exemplu, în e-mailul de confirmare), trebuie să le raportați Furnizorului de servicii imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore. Indiferent de intenția de a comanda, Utilizatorul se poate autentifica folosind fereastra Autentificare Cumpărător sau elementul de meniu Conectare. După autentificare, apare un element de meniu Modificare date, unde puteți modifica datele pe care le-ați introdus în timpul înregistrării, precum și datele comenzii plasate și puteți urmări starea acesteia.

Informatii despre comanda mobilierului

Obligatia procesuala a cumparatorului de ansamblu mobila, tinand cont de gama speciala de produse.

Fonduri

La sosirea comenzii, o trimitem la depozite si la serviciul de curierat.

Lucrăm cu depozite externe și nu depozităm produse în depozitul propriu, prin urmare asamblarea pachetelor are loc în cadrul unei comisii de depozit, care este efectuată de angajații depozitului contractat.

Cand acesta este gata, serviciile de curierat ridica coletul si il livreaza in 2-4 zile.

Serviciile de curierat vă vor anunța în avans cu privire la ziua sosirii.

 

Sosirea pachetului

 

Când pachetul(urile) ajung la dvs., procedați după cum urmează.

Pachetele trebuie inspectate pentru semne de deteriorare externă. Acest lucru este important deoarece, în cazul în care identificați urme de deteriorare, trebuie înaintat un raport serviciului de curierat în fiecare caz.

 

Despachetarea

 

În mod normal, ambalajele trebuie așezate la orizontală, așa cum este indicat pe cutie.

Important! Cea mai vulnerabilă parte a mobilierului este colțul. Prin urmare, este INTERZIS să trageți de acesta, să-l legănați sau să încărcați ținând de acesta.

Deschideți ambalajul cu atenție conform instrucțiunilor, de preferință fără a folosi un cuțit.

 

Verificarea elementelor și pieselor

 

Când deschideți pachetul, verificați-l sistematic. Pachetul trebuie să includă instrucțiunile de asamblare pe hârtie. Conform instrucțiunilor de asamblare, despachetați cu grijă elementele și marcați cu un pix pe instrucțiunile de asamblare ceea ce aveți.

Când le aveți, puteți începe asamblarea așa cum este descris.

Când despachetați bateriile, este întotdeauna necesar să verificați dacă bateriile nu sunt deteriorate.

 

Dacă ceva este în neregulă sau lipsește, acesta trebuie să fie marcat în instrucțiunile de instalare și atașat formularului nostru de reclamație. Trebuie sa faci si o poza elementelor avariate sau defecte, chiar mai multe, dar una in care se pot identifica elementul si eroarea/deteriorarea, ceea ce este necesar pentru a grabi administrarea.

 

Pot apărea probleme. Pentru ce trebuie să ne pregătim:

Producătorul a pus bateriile greșite în cutii.
Producătorul etichetează incorect cutiile.
În depozit, produsele sunt ridicate incorect.
Serviciul de curierat pierde cutii.

În astfel de cazuri, trebuie să completați formularul nostru de reclamație, pe care îl găsiți în subsol, iar perioada de reclamație începe de la intrarea în vigoare.

Informații de anulare

Se poate folosi și mobilier deteriorat, asamblat parțial, dar trebuie să țineți cont de taxa de amortizare, care se scade din suma totală de achiziție ce urmează a fi returnată, inclusiv costul livrării. Taxa de amortizare este de 30-70% din valoarea produsului, dacă produsul nu este deteriorat și ambalajul original este intact

În cazul saltelelor desfăcute, 330 RON din cauza costurilor de curățenie și dezinfecție, le răscumpărăm cu scădere proporțională a valorii și nu le punem pe piață.

Gestionarea pachetelor nerevendicate

Operatorul de date înregistrează numele și adresele de e-mail ale clienților care refuză să primească pachete fără a-și exercita dreptul de retragere, cauzând astfel prejudicii Operatorului de date. Pentru acesti clienti, operatorul de date indeplineste urmatoarea comanda doar cu plata in avans si inregistreaza aceste date.

 

Finalizarea comenzii (efectuarea unei oferte)

Dacă sunteți convins că conținutul coșului corespunde bunurilor pe care doriți să le comandați și că datele dumneavoastră sunt corecte, vă puteți finaliza comanda făcând clic pe butonul „Comandă”.
Informațiile furnizate pe site nu constituie o ofertă de încheiere a unui contract din partea vânzătorului.
În cazul comenzilor care intră sub incidența termenilor și condițiilor generale, sunteți considerat ofertantul.
Prin apăsarea butonului „Comandă”, recunoașteți în mod expres că oferta dumneavoastră trebuie considerată ca făcută și că declarația dumneavoastră – în cazul confirmării de către vânzător în conformitate cu termenii și condițiile generale – aceasta implică o obligație de plată.

Vânzătorul confirmă fără întârziere cumpărătorului, prin mijloace electronice, primirea comenzii dumneavoastră.
În cazul în care această confirmare nu este primită de către Cumpărător într-o perioadă de timp rezonabilă, în funcție de natura serviciului, dar nu mai târziu de 48 de ore de la trimiterea comenzii cumpărătorului, cumpărătorul este exonerat de obligația de a face o ofertă sau de a se angaja contractual.

Procesarea comenzii, încheierea contractului

Comenzile sunt procesate în doi pași.
Puteți plasa comanda în orice moment.
Veți primi mai întâi un mesaj automat de confirmare a comenzii dumneavoastră, prin care se înregistrează doar faptul că am primit comanda dumneavoastră prin intermediul site-ului web, dar această confirmare nu constituie acceptarea ofertei dumneavoastră.
Dacă observați că notificarea automată prin e-mail de confirmare conține date incorecte despre dumneavoastră (de exemplu, numele, adresa de livrare, numărul de telefon etc.), sunteți obligat să ne informați despre acest fapt, comunicându-ne în același timp datele corecte prin e-mail.
Dacă nu primiți mesajul automat de confirmare în termen de 24 de ore de la plasarea comenzii, vă rugăm să ne contactați, deoarece este posibil ca această comandă să nu fi ajuns în sistemul nostru din motive tehnice.
După trimiterea ofertei dvs., vânzătorul vă va confirma oferta printr-un al doilea e-mail.
Contractul este încheiat atunci când mesajul de confirmare trimis de vânzător devine disponibil pentru dumneavoastră în sistemul dumneavoastră de e-mail (al doilea mesaj de confirmare, acceptarea ofertei).

Procedura urmata in cazul pachetelor nelivrate

În cazul în care cumpărătorul nu acceptă bunurile comandate și predate spre livrare și nu notifică vânzătorului intenția sa de a anula în termen de 14 zile fără justificarea prevăzută de lege, acesta încalcă contractul său cu vânzătorul, conform căruia este obligat să accepte bunurile și, prin urmare, să accepte prestația vânzătorului.
În acest caz, vânzătorul va încerca să livreze din nou bunurile, cu condiția ca acest lucru să poată fi convenit cu cumpărătorul, dar poate condiționa livrarea din nou de plata unei taxe de livrare.
În cazul în care livrarea repetată este nereușită sau nu poate fi convenită cu cumpărătorul deoarece acesta refuză să coopereze, vânzătorul are dreptul să rezilieze contractul cu cumpărătorul cu efect imediat pentru încălcarea contractului și de a pretinde cumpărătorului, cu titlu de penalitate, costurile aferente livrării și returnării eșuate.
Părțile sunt de acord cu utilizarea e-mailului ca formă de comunicare folosită de cumpărător în momentul comenzii pentru a rezilia contractul și stipulează că data notificării de reziliere este data la care scrisoarea de reziliere devine disponibilă în contul de e-mail al cumpărătorului.

Metode de plata

Transfer bancar

Puteți plăti produsele și prin transfer bancar. Date necesare pentru transfer: Beneficiar: M&D Holding Kft. Banca beneficiarului: OTP Bank Nyrt.

Barion

Barion Smart Gateway este un gateway de plată complet dezvoltat pe plan intern, independent de bănci, care poate accepta carduri bancare și bani electronici, care, pe lângă prețurile sale imbatabile, are multe funcții inovatoare. Este și mai convenabil de utilizat după doar un minut de înregistrare. Deoarece numerele cardurilor bancare sunt stocate într-un sistem securizat cu certificare PCI DSS, este suficient să introduceți adresa de e-mail înregistrată și parola pentru a utiliza orice card stocat. Pe interfața web a Barion, rapoartele, opțiunile de export și facturile lunare trimise ajută la procesele de afaceri și la contabilitatea oficială. Tranzacțiile au loc în timp real, iar articolele primite pot fi vizualizate și într-o aplicație mobilă. Cu ajutorul aplicației gratuite Barion, utilizatorii Barion pot plăti prin mobil în tot mai multe magazine și restaurante, fără a fi nevoiți să aibă la ei numerar sau card bancar. Securitatea bancară este garantată de supravegherea MNB (licență MNB: H-EN-I-1064/2013). Protecția împotriva abuzului de card bancar este gestionată în mod flexibil și corect.

Plata cu cardul bancar - Barion

În magazinul nostru online, puteți plăti rapid și în siguranță prin card bancar. Când alegeți metoda de plată cu cardul bancar, vă vom redirecționa către interfața furnizorului de servicii de plată Barion, unde puteți introduce detaliile cardului și finaliza plata sub strictă protecție de securitate. Noi percepem o taxă de manipulare de 0-2% pentru toate comenzile. Care nu poate fi niciodată mai mare decât costul de gestionare al metodei de plată ramburs la livrare.

Plata la livrare

Daca doriti sa decontati contravaloarea comenzii la primirea coletului, selectati metoda de plata "Ramburs la livrare". Apoi puteți plăti curierul în numerar. Pentru comenzile totale de peste 3.000 Ron, solicităm un avans de 30-100%, iar suma rămasă o puteți plăti ramburs.
Pentru comenzii mai mari de 6.500 RON, nu este posibil să plătiți în numerar la livrare din cauza reglementărilor legale. Percepem un comision de manipulare de 1,5-6%. În caz de retragere sau de rambursare parțială, sunt posibile doar rambursări electronice gratuite. Taxa pentru toate celelalte metode de rambursare este de 75 RON + taxele aferente.

Opțiunea de plată în numerar la livrare este disponibilă în cazul în care serviciul de verificare a plății în numerar la livrare permite clientului să plătească în numerar la livrare pe baza numărului de colete neacceptate din comanda clientului.

In cazul comenzilor de mobila de peste 100 kg va vom trimite in prealabil o cerere de taxa.

Metode de acceptare, taxe de acceptare

Livrare Futarszolgalat.hu

futarszolgalat.hu livrează coletele clienților în termen de 2-4 zile de la primirea coletului de la compania noastră. Un SMS va fi trimis destinatarului cu o seară înainte de ziua livrării (în jurul orei 18.00). Asamblarea și livrarea materialului de ambalare nu pot fi solicitate. Livrarea la domiciliu se poate negocia individual, dar livrarea se face la poarta sau usa din fata.
Livrarea cu paleți nu este posibilă.

Colecție personală

Colectare personală: În zilele lucrătoare între orele 12:00 și 20:30. Numai după o anumită notificare prin e-mail și SMS despre acest lucru.

Serviciul de curierat DPD

Serviciul de curierat DPD livreaza coletele clientilor in 2-4 zile de la primirea coletului de la firma noastra. Livrarea la domiciliu, instalarea și livrarea materialelor de ambalare nu pot fi solicitate.
Livrarea la domiciliu se poate negocia individual, dar livrarea se face la poarta sau usa din fata.Livrarea cu paleti nu este posibila.

Serviciul de curierat BLF

Serviciul de curierat BLF livreaza coletele clientilor in 2-4 zile de la primirea coletului de la firma noastra. Montarea, livrarea materialelor de ambalare nu pot fi solicitate. Livrarea la domiciliu se poate negocia individual, dar livrarea se face la poarta sau usa din fata.
Livrarea cu paleți nu este posibilă.

Livrare paleti individuali

Cantități mari de paleți pot fi livrate de un singur transportator. Taxa de transport este calculată pe baza unui acord individual. Termenul de livrare este, de asemenea, un acord individual.
Coletele vor fi plasate lângă vehiculul de livrare la adresa specificată. Această taxă de livrare este percepută atunci când volumul unei comenzi atinge volumul paletului. Deoarece acesta nu mai poate fi predat serviciilor de curierat ca o livrare de colete mici.

Livrare gratuită sau cu reducere

 

Reducerea de 50% la tarifele noastre de livrare valabile din 20.09.2023:

Taxele de livrare se calculează în funcție de greutate, iar taxa totală de livrare se calculează în coș, în funcție de greutatea totală a produselor.
Excepție fac produsele tapițate și seturile de canapele.

Nu se aplică pentru livrări de dimensiuni de paleți sau livrări de dimensiuni de paleți în vrac.
Calculăm un preț redus unic pentru acestea.

Ocazional oferim livrare gratuită sau livrare cu reducere pentru o anumită perioadă.
În acest caz, pentru un produs, numărul maxim de produse care pot fi livrate gratuit este de 9.
În plus, calculăm o taxă de livrare individuală. Taxa de livrare cu reducere sau gratuită nu se aplică în mod specific produselor tapițate (seturi de scaune, canapele, fotolii) și anumitor produse livrate direct clientului de către furnizorii noștri.

Deoarece taxa de livrare pentru produsul respectiv nu reprezintă contravaloarea serviciului nostru.
În cazul în care, din cauza unei erori, clientul are posibilitatea de a comanda în acest mod, în acest caz vom ajusta taxa de livrare din comandă la taxa de livrare inițială.

Termen limită de livrare

In ceea ce priveste comanda, termenul general de livrare este de maxim 30 de zile de la confirmarea comenzii. În caz de întârziere a Vânzătorului, Cumpărătorul are dreptul de a stabili un termen suplimentar. În cazul în care Vânzătorul nu execută în termenul suplimentar, Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract.

Vă rugăm să rețineți că pot exista cazuri în care se poate produce o întârziere în executare. Astfel de cazuri includ următoarele:

produsele sunt deteriorate în timpul manipulării în depozit, iar acest lucru devine evident doar în timpul pregătirii adresei pentru serviciul de curierat,
o discrepanță de stoc între sistemul de înregistrare a stocurilor și depozit;
serviciul de curierat întâmpină dificultăți tehnice sau alte dificultăți organizatorice;
o indicație a furnizorului sau propria noastră investigație relevă faptul că produsul este un produs cu defecte de serie și nu poate fi eliberat clientului.
În aceste cazuri, vânzătorul informează separat cumpărătorul cu privire la termenul efectiv de livrare, iar cumpărătorul are dreptul de a anula comanda dacă nu dorește să primească comanda la ora indicată de către vânzător.

Rezervarea drepturilor, clauza de proprietate

Dacă ați comandat anterior Bunuri fără a le primi în timpul livrării (fără a include cazul în care v-ați exercitat dreptul de retragere), sau dacă Bunurile au fost returnate vânzătorului cu marca de nedorit, Vânzătorul va îndeplini comanda cu prețul de achiziție și vă obligă să plătiți în avans costurile de transport.

Vânzătorul poate reține livrarea Bunurilor până când este convins că plata prețului Bunurilor a fost efectuată cu succes utilizând soluția de plată electronică (inclusiv cazul în care, în cazul Bunurilor plătite prin transfer bancar, Cumpărătorul transferă prețul de cumpărare și conversia în moneda statului său membru, iar din cauza comisiilor și costurilor bancare, Vânzătorul nu primește suma integrală a prețului de achiziție și taxa de livrare). Dacă prețul Bunurilor nu a fost achitat integral, Vânzătorul poate cere Cumpărătorului să suplimenteze prețul de cumpărare.

Vânzări în străinătate

Vânzătorul nu face distincție între Cumpărătorii de pe teritoriul Ungariei și din afara teritoriului Uniunii Europene folosind Site-ul. In lipsa unei alte prevederi din prezentele TGC, Vanzatorul asigura livrarea/primirea Bunurilor comandate pe teritoriul Ungariei.

Prevederile prezentelor clauze și condiții generale se aplică, de asemenea, achizițiilor efectuate în afara Ungariei, cu mențiunea că, în sensul prezentei clauze, un consumator este considerat a fi un cumpărător în conformitate cu prevederile Regulamentului relevant dacă este cetățean al unui stat membru sau rezident al unui stat membru, este considerată un cumpărător în interpretarea acestui punct și în cadrul Uniunii Europene cumpără bunuri sau folosește servicii în scopul exclusiv al utilizării finale sau acționează cu o astfel de intenție. Un consumator este o persoană fizică care acționează în scopuri care nu fac parte din sfera activităților sale comerciale, industriale, artizanale sau profesionale.

Limba de comunicare și de cumpărare este în primul rând maghiară, Vânzătorul nu este obligat să comunice cu Cumpărătorul în limba țării de origine a Cumpărătorului.

Vânzătorul nu este obligat să respecte cerințele necontractuale stabilite în legislația națională a statului membru al Cumpărătorului în legătură cu Bunurile relevante, cum ar fi etichetarea sau cerințele specifice sectorului, sau să informeze Cumpărătorul cu privire la aceste cerințe.

Dacă nu se specifică altfel de către Vânzător, TVA-ul maghiar se aplică tuturor Bunurilor.

Clientul își poate exercita drepturile legale în conformitate cu acești Termeni și Condiții.

Dacă se utilizează o soluție de plată electronică, plata se face în moneda specificată de vânzător,

Vânzătorul poate să rețină livrarea bunurilor până când se asigură că prețul bunurilor și taxa de livrare au fost achitate cu succes și în întregime prin intermediul soluției de plată electronică (inclusiv în cazul bunurilor plătite prin transfer bancar, în cazul în care cumpărătorul transferă prețul de achiziție (taxa de livrare) în moneda statului membru al vânzătorului, iar vânzătorul nu primește suma integrală a prețului de achiziție din cauza conversiei și a comisioanelor și taxelor bancare).

Pentru a livra bunurile, vânzătorul pune la dispoziția cumpărătorilor din afara Ungariei aceleași facilități de livrare ca și cele disponibile pentru cumpărătorii maghiari.

În cazul în care cumpărătorul poate solicita livrarea bunurilor în Ungaria sau în orice alt stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu clauzele și condițiile generale, cumpărătorul care nu este maghiar poate solicita, de asemenea, livrarea prin oricare dintre mijloacele de livrare indicate în clauzele și condițiile generale.

În cazul în care cumpărătorul poate alege să ridice personal bunurile de la vânzător în conformitate cu clauzele și condițiile generale, cumpărătorul care nu este maghiar poate, de asemenea, să facă acest lucru.

În alte cazuri, Cumpărătorul poate solicita ca Bunurile să fie transportate în străinătate pe cheltuiala sa. Cumpărătorii maghiari nu au dreptul la acest drept.

Vânzătorul îndeplinește comanda după plata taxei de livrare, dacă Cumpărătorul nu plătește taxa de livrare Vânzătorului sau nu rezolvă singur livrarea până la data prestabilită, Vânzătorul va rezilia contractul și va rambursa pre- prețul de cumpărare plătit Cumpărătorului.

Informarea consumatorului

Informații despre dreptul de retragere al consumatorului

Ca consumator, Codul civil 8:1. alineatul 1, punctul 3, e3, numai persoanele fizice care acționează în afara profesiei, a activității independente sau a activității comerciale sunt considerate consumatori, astfel încât persoanele juridice nu își pot exercita dreptul de retragere fără motivare.

45/2014. (II. 26.) Conform § 20 din Decretul Guvernului, aveți dreptul de a anula fără a prezenta motive. Consumatorul are dreptul de retragere

a) În cazul unui contract de vânzare de bunuri ,
aa) către Bunuri,
b) în cazul vânzării și cumpărării mai multor Bunuri, dacă Bunurile individuale sunt livrate în momente diferite, până la ultimul Bun livrat,
consumatorul sau un terț indicat de consumator, altul decât transportatorul, îl poate exercita în termenul care începe de la data primirii, termen limită fiind de 14 zile calendaristice .

Prevederile acestei clauze nu afecteaza dreptul consumatorului de a-si exercita dreptul de retragere specificat in aceasta clauza in perioada cuprinsa intre data incheierii contractului si ziua primirii Bunurilor.

În cazul în care consumatorul a făcut o ofertă de încheiere a contractului, consumatorul are dreptul de a retrage oferta înainte de încheierea contractului, ceea ce pune capăt obligației de a face o ofertă de încheiere a contractului.

Declarația de retragere, exercitarea dreptului consumatorului de retragere sau de reziliere

Consumatorul își poate exercita prevăzut la articolul 20 din Decretul guvernamental 45/2014 (26.II.) prin intermediul unei declarații clare în acest sens sau prin utilizarea modelului de declarație care poate fi descărcat de pe site.

Valabilitatea declarației de retragere a consumatorului

Dreptul de retragere se consideră că a fost exercitat în termenul limită dacă consumatorul își trimite declarația în termen.

În cazul retragerii sau rezilierii scrise, este suficient să trimiteți declarația de retragere sau de reziliere în termenul limită.

Consumatorului îi revine sarcina de a dovedi că și-a exercitat dreptul de retragere în conformitate cu această prevedere.

Vânzătorul este obligat să confirme declarația de retragere a consumatorului printr-un e-mail după sosirea acesteia.

Obligatiile Vanzatorului in cazul anularii de catre consumator

Obligația vânzătorului de rambursare

În cazul rambursării sau retragerii în conformitate cu articolul din Regulamentul Guvernului nr. 45/2014 (II.26), vânzătorul va rambursa întreaga sumă plătită de consumator ca despăgubire, inclusiv costurile suportate în legătură cu executarea, cum ar fi taxa de livrare, nu mai târziu de paisprezece zile după ce a luat la cunoștință și despre retragere. Rețineți că această prevedere nu se aplică costurilor suplimentare cauzate de alegerea unui alt mod de transport decât cel mai puțin costisitor mod standard de transport.

Metoda obligației de rambursare a Vânzătorului

45/2014. (II. 26.) În cazul retragerii sau rezilierii în conformitate cu § 22 din Hotărârea Guvernului, Vânzătorul va rambursa suma datorată consumatorului în același mod ca metoda de plată utilizată de consumator. Pe baza consimțământului expres al consumatorului, Vânzătorul poate utiliza o altă metodă de plată pentru rambursare, dar consumatorului nu i se poate percepe nicio taxă suplimentară ca urmare. Vânzătorul nu este responsabil pentru întârzierile datorate unui număr de cont bancar sau a unei adrese poștale furnizate greșit și/sau incorect de către Consumator.

Costuri adiționale

În cazul în care consumatorul alege în mod expres un alt mod de transport decât cel mai puțin costisitor mod obișnuit de transport, Vânzătorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare rezultate. Într-un astfel de caz, suntem obligați să rambursăm până la taxele generale de livrare indicate.

Dreptul de reținere

Vânzătorul poate reține suma datorată consumatorului până când acesta a returnat Bunurile sau a dovedit fără îndoială că le-a returnat; dintre cele două, trebuie luată în considerare data anterioară. Nu suntem în măsură să acceptăm trimiterile în numerar la livrare sau prin poștă.

În cazul retragerii sau încetării obligațiilor consumatorului

Returnarea Bunurilor

În cazul în care consumatorul se retrage din contract în conformitate cu articolul II. din Decretul guvernamental 45/2014 (26.II.), consumatorul trebuie să returneze bunurile imediat, dar nu mai târziu de paisprezece zile de la data retragerii, sau să le predea vânzătorului sau unei persoane autorizate de către vânzător să primească bunurile. Returul se consideră finalizat în termenul limită dacă consumatorul trimite Bunurile înainte de termenul limită.

Suportul de costuri directe legate de returnarea Bunurilor

Consumatorul suportă costul direct al returnării Bunurilor. Bunurile trebuie returnate la adresa Vânzătorului. In cazul in care consumatorul denunta contractul de prestare a serviciilor incheiat in afara spatiului sau intre parti absente dupa inceperea prestatiei, acesta este obligat sa plateasca societatii un onorariu proportional cu serviciul prestat pana la data notificarii rezilierii catre societate. Suma care trebuie plătită proporțional de către consumator trebuie determinată pe baza sumei totale a contraprestației stabilite în contract plus impozit. În cazul în care consumatorul dovedește că suma totală astfel determinată este excesiv de mare, suma proporțională trebuie calculată pe baza valorii de piață a serviciilor prestate până la data încetării contractului. Vă rugăm să rețineți că nu putem accepta mărfuri returnate în numerar la livrare sau prin poștă.

Responsabilitatea consumatorului pentru amortizare

Consumatorul este responsabil pentru deprecierea rezultată din utilizarea depășirii utilizării necesare pentru a determina natura, proprietățile și funcționarea Bunurilor.

În cazul în care, conform legislației în vigoare, dreptul de retragere nu poate fi exercitat, sau poate fi exercitat numai în condiții, Cumpărătorul nu are nici dreptul la utilizare de probă.

Dreptul de retragere nu poate fi exercitat în următoarele cazuri

Vânzătorul vă atrage în mod special atenția asupra faptului că nu vă puteți exercita dreptul de retragere în conformitate cu Secțiunea 29 din Hotărârea Guvernului 45/2014 (II.26). În cazurile prevăzute la alin. (1):

după executarea integrală a serviciului, însă, dacă contractul creează o obligație de plată pentru consumator, acest caz excepțional nu poate fi invocat decât dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și cu recunoașterea consumatorului că își pierde dreptul de a retragerea de îndată ce afacerea a îndeplinit integral contractul;
în ceea ce privește Bunurile sau serviciile al căror preț sau onorariu depinde de eventuala fluctuație a pieței financiare, chiar și în perioada specificată pentru exercitarea dreptului de retragere, care nu poate fi influențată de societate;
în cazul Bunurilor neprefabricate care au fost produse pe baza instrucțiunilor sau la cererea expresă a consumatorului, sau în cazul Bunurilor care au fost în mod clar adaptate consumatorului;
în ceea ce privește Bunurile care sunt perisabile sau își păstrează calitatea pentru o perioadă scurtă de timp;
în ceea ce privește Bunurile cu ambalaj închis, care nu pot fi returnate după ce au fost deschise după livrare din motive de protecție a sănătății sau de igienă;
în ceea ce privește Bunurile care, prin natura lor, sunt amestecate inseparabil cu alte Bunuri după livrare;
în ceea ce privește o băutură alcoolică, a cărei valoare reală depinde de fluctuațiile pieței într-un mod care nu poate fi controlat de societate și al cărei preț a fost convenit de părți la încheierea contractului de vânzare, dar executarea contractului are loc doar după a treizecea zi de la încheierea contractului;
în cazul unui contract de prestări de servicii în care societatea vizitează consumatorul la cererea expresă a acestuia pentru a efectua lucrări urgente de reparații sau de întreținere;
în ceea ce privește vânzarea și achiziționarea de înregistrări audio și video în ambalaje sigilate, precum și copii de software de calculator, dacă consumatorul a deschis ambalajul după livrare;
cu privire la ziare, reviste și periodice, cu excepția contractelor de abonament;
în cazul contractelor încheiate la licitație publică;
cu excepția serviciilor locative, în cazul unui contract de furnizare de cazare, transport, închiriere de mașini, catering sau un serviciu legat de activități de agrement, dacă s-a convenit un termen sau termen de executare definit în contract;
în ceea ce privește conținutul digital furnizat pe un suport de date nematerial, în cazul în care Vânzătorul a început prestarea cu acordul expres, prealabil al consumatorului, iar consumatorul a declarat simultan cu acest consimțământ că își va pierde dreptul de a retragerea după începerea executării, iar compania a trimis o confirmare către consumator.
Informații despre garanția produsului și garanția accesoriilor pentru garantarea conformității bunurilor în raport cu contractele cu consumatorii

Această secțiune a informațiilor pentru consumatori a fost întocmită în baza autorizației din Secțiunea 11 (5) din HG 45/2014 (II.26) ținând cont de Anexa nr. 3 din HG 45/2014 (II.26)

Informațiile pentru consumatori se aplică doar Cumpărătorilor care se califică drept consumatori, regulile pentru cumpărătorii care nu sunt considerați consumatori sunt incluse într-un capitol separat.

Cerințe pentru executarea contractuală în cazul unui contract cu consumatorul

Cerințele de executare contractuală se aplică în general bunurilor vândute în baza unui contract de consum și bunurilor care conțin un element digital

La momentul livrării, Bunurile și prestația trebuie să respecte Regulamentul 373/2021. (VI.30.) la momentul prestației.

Pentru ca prestația să fie considerată contractuală pentru Bunurile care fac obiectul contractului

trebuie să corespundă descrierii, cantității, calității, tipului incluse în contract și trebuie să aibă funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea și alte caracteristici specificate în contract.
trebuie să fie adecvat pentru orice scop specificat de consumator, pe care consumatorul l-a adus la cunoștința Vânzătorului cel târziu la încheierea contractului și pe care Vânzătorul l-a acceptat
trebuie să aibă toate accesoriile și manualele de utilizare specificate în contract - inclusiv instrucțiuni de punere în funcțiune, instrucțiuni de instalare și asistență pentru clienți - și
trebuie să furnizați actualizările specificate în contract.
Pentru ca prestația să fie considerată conformă cu contractul - în plus - cu Bunurile care fac obiectul contractului

trebuie să fie adecvată pentru scopurile care, în cazul aceluiași tip de Bunuri, sunt prevăzute de lege, standard tehnic sau, în absența unui standard tehnic, de codul de conduită.
trebuie să aibă cantitatea, calitatea, performanța și alte caracteristici la care Consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil - în special în ceea ce privește funcționalitatea, compatibilitatea, accesibilitatea, continuitatea și siguranța - ceea ce este uzual pentru același tip de Bunuri, ținând cont de Vânzător, reprezentantul sau o altă persoană care participă la lanțul de vânzări face o declarație publică despre proprietățile specifice ale Bunurilor - în special într-o reclamă sau pe o etichetă
trebuie să aibă accesoriile și instrucțiunile la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil - inclusiv instrucțiuni de ambalare și instalare - și
trebuie să corespundă caracteristicilor și descrierii Bunurilor prezentate de companie ca eșantion sau model sau puse la dispoziție ca versiune de probă anterior încheierii contractului.
Bunurile nu trebuie să respecte declarația publică de mai sus dacă Vânzătorul dovedește acest lucru

nu cunoștea declarația publică și nici nu trebuia să o știe
declarația publică a fost deja corectată în mod corespunzător până la momentul încheierii contractului sau
declaraţia publică nu putea influenţa decizia titularului dreptului de a încheia un contract.
Executarea incorectă a contractului de vânzare a mărfurilor

Vânzătorul se află în executarea defectuoasă a contractului de vânzare-cumpărare dacă defectul bunurilor este cauzat de o instalare necorespunzătoare, cu condiția ca

a) punerea în funcțiune face parte din contractul de vânzare și a fost efectuată de Vânzător sau a fost efectuată pe răspunderea vânzătorului; obsesie
b) punerea în funcțiune trebuia efectuată de către consumator, iar punerea în funcțiune neprofesională este rezultatul unor deficiențe în instrucțiunile de punere în funcțiune furnizate de către Vânzător - sau în cazul bunurilor care conțin elemente digitale - de către furnizorul de conținut digital sau de servicii digitale.
Daca, conform contractului de vanzare, bunurile sunt puse in exploatare de catre Vanzator, sau daca punerea in functiune are loc sub responsabilitatea Vanzatorului, prestatia trebuie considerata finalizata de catre Vanzator in momentul in care punerea in functiune este finalizata.

În cazul în care, în cazul bunurilor care conțin elemente digitale, contractul de vânzare prevede furnizarea continuă de conținut digital sau servicii digitale pe o perioadă de timp determinată, Vânzătorul este răspunzător pentru un defect al bunurilor aferente conținutului digital, dacă viciul apare în cazul serviciului continuu pe o perioadă care nu depășește doi ani de la livrarea mărfii în doi ani; sau apare sau devine recognoscibilă.

Cerințe pentru executarea contractuală în cazul bunurilor care conțin elemente digitale vândute în baza unui contract de consum

În cazul bunurilor care conțin elemente digitale, Vânzătorul trebuie să se asigure că consumatorul este informat cu privire la astfel de actualizări ale conținutului digital al bunurilor sau ale serviciului digital aferent - inclusiv actualizări de securitate - care sunt necesare pentru a menține conformitatea bunurilor cu contract, și trebuie, de asemenea, să se asigure că consumatorul le obține și ele.

Punerea la dispoziția Vânzătorului a actualizării în cazul contractului de vânzare

prevede un serviciu unic al conținutului digital sau al serviciului digital, atunci acesta poate fi așteptat în mod rezonabil de către consumator în funcție de tipul și scopul bunurilor și elementelor digitale, precum și de circumstanțele unice și de natura contractului; obsesie
prevede deservirea continuă a conținutului digital pe o perioadă determinată, apoi în cazul serviciului continuu cu o durată care nu depășește doi ani, aceasta trebuie furnizată pe o perioadă de doi ani de la livrarea bunurilor.
În cazul în care consumatorul nu instalează actualizările furnizate într-un timp rezonabil, Vânzătorul nu este răspunzător pentru defectul bunurilor, dacă acesta rezultă exclusiv din neaplicarea actualizării relevante, cu condiția ca

a) Vânzătorul a informat consumatorul despre disponibilitatea actualizării și consecințele neinstalării acestuia de către consumator; și
b) neinstalarea actualizării de către consumator sau instalarea incorectă a actualizării de către consumator nu poate fi atribuită incompletității instrucțiunilor de instalare furnizate de Vânzător.
Executarea defectuoasă nu poate fi stabilită dacă, la momentul încheierii contractului, consumatorul a primit informații speciale că o anumită proprietate a bunului diferă de ceea ce este descris aici, iar la momentul încheierii contractului de vânzare, consumatorul a acceptat separat și expres această abatere.

Cerințe de îndeplinire contractuală pentru vânzarea de conținut digital vândut în baza unui contract cu consumatorul

Vânzătorul furnizează și furnizează conținutul digital consumatorului. În lipsa unui acord diferit între părți, Vânzătorul va furniza consumatorului conținutul digital în cea mai recentă versiune disponibilă la momentul încheierii contractului, fără întârzieri nejustificate.

Serviciul se consideră finalizat atunci când conținutul digital sau - orice soluție necesară accesării acestuia sau adecvată pentru descărcare - a fost livrat consumatorului, ori pe dispozitivul fizic sau virtual ales de consumator în acest scop.

Vânzătorul trebuie să se asigure că consumatorul este notificat cu privire la orice actualizări ale conținutului digital - inclusiv actualizări de securitate - care sunt necesare pentru a menține conformitatea contractuală a conținutului digital, conținutului digital sau serviciului digital și le primește.

În cazul în care, în baza contractului, furnizarea de conținut digital se efectuează în mod continuu pe o perioadă determinată de timp, trebuie să se asigure conformitatea prestației în ceea ce privește conținutul digital pe toată durata contractului.

În cazul în care consumatorul nu instalează actualizările furnizate de Vânzător într-un timp rezonabil, Vânzătorul nu este responsabil pentru defecțiunea serviciului dacă aceasta se datorează exclusiv eșecului aplicării actualizării relevante, cu condiția ca

Vânzătorul a informat consumatorul despre disponibilitatea actualizării și consecințele neinstalării acestuia de către consumator; și
neinstalarea actualizării de către consumator sau instalarea incorectă a actualizării de către consumator nu pot fi atribuite incompletității instrucțiunilor de instalare furnizate de Vânzător.
Performanța defectuoasă nu poate fi stabilită dacă, la momentul încheierii contractului, consumatorul a primit informații speciale că o caracteristică specifică a conținutului digital se abate de la cerințele definite aici, iar la momentul încheierii contractului, consumatorul a acceptat separat și expres această abatere.

Vânzătorul acționează incorect dacă eroarea din serviciul de conținut digital rezultă din integrarea neprofesională în mediul digital al consumatorului, cu condiția ca

integrarea conținutului digital a fost realizată de către Vânzător, sau integrarea a fost realizată sub responsabilitatea Vânzătorului; obsesie
continutul digital trebuie sa fie integrat de catre consumator, iar integrarea neprofesionala a fost cauzata de deficiente in instructiunile de integrare furnizate de Vanzator.
În cazul în care contractul prevede furnizarea continuă a conținutului digital sau a serviciului digital pe o perioadă de timp specificată, Vânzătorul este responsabil pentru eroarea legată de conținutul digital, dacă eroarea apare sau devine detectabilă în perioada specificată în contract.

În cazul în care contractul prevede o prestare unică sau o serie de acte de prestare individuală, trebuie să se presupună, până la proba contrarie, că defectul recunoscut de consumator în termen de un an de la data efectuării a existat deja la momentul efectuării. Cu toate acestea, nu se consideră că vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația de executare în cazul în care dovedește că mediul digital al consumatorului nu este compatibil cu cerințele tehnice ale conținutului digital sau ale serviciului și dacă l-a informat pe consumator despre acest lucru într-un mod clar și inteligibil înainte de încheierea contractului.

Consumatorul trebuie să coopereze cu vânzătorul pentru a permite vânzătorului să stabilească dacă mediul digital al consumatorului este cauza neconformității, utilizând mijloacele cele mai puțin intruzive din punct de vedere tehnic de care dispune consumatorul. În cazul în care consumatorul nu respectă această obligație de cooperare, după ce a fost informat în mod clar și inteligibil de către vânzător cu privire la această obligație înainte de încheierea contractului, sarcina probei revine consumatorului, care trebuie să demonstreze că

defectul recunoscut în termen de un an de la executare exista deja la momentul executării sau
serviciul afectat de un defect recunoscut în perioada contractuală nu a fost conform contractului în perioada de executare a serviciului conform contractului.
Garanție accesorii

În ce caz vă puteți exercita corect garanția pentru accesorii?

În caz de executare defectuoasă de către vânzător, puteți formula o cerere de garanție împotriva vânzătorului în conformitate cu prevederile Codului civil și, în cazul unui contract cu consumatorul, în conformitatea cu Hotărârea Guvernului nr. 373/2021 (VI.30).

La ce drepturi aveți dreptul pe baza revendicării dvs. de garanție?

Puteți, în funcție de alegerea dvs., să utilizați următoarele revendicări de garanție pentru accesorii:

Puteți solicita o reparație sau o înlocuire, cu excepția cazului în care îndeplinirea cererii pe care o alegeți este imposibilă sau ar implica costuri suplimentare disproporționate pentru Vânzător față de îndeplinirea unei alte solicitări. Dacă nu ați solicitat sau nu ați putut solicita reparația sau înlocuirea, puteți solicita o reducere proporțională a despăgubirii sau, în ultimă instanță, vă puteți retrage din contract.

Puteți transfera de la garanția accesoriului selectat la altul, dar veți suporta costul transferului, cu excepția cazului în care acesta a fost justificat sau Vânzătorul a dat un motiv pentru aceasta.

În cazul unui contract încheiat cu un consumator, trebuie să se presupună, cu excepția cazului în care se dovedește contrariul, că viciul bunurilor și al bunurilor care încorporează elemente digitale a fost descoperit în termen de un an de la data executării contractului și că era deja prezent la momentul executării bunurilor, cu excepția cazului în care această presupunere este incompatibilă cu natura bunurilor sau cu natura viciului.

În cazul bunurilor uzate, drepturile de garanție și garanția sunt, de obicei, diferite de normele generale. In cazul Bunurilor uzate se poate vorbi si de performanta defectuoasa, insa trebuie luate in considerare circumstantele in care Cumparatorul s-ar fi putut astepta la aparitia anumitor defecte. Ca urmare a perimării, apariția anumitor defecte devine din ce în ce mai frecventă, drept urmare nu se poate presupune că un Bun uzat poate avea aceeași calitate ca unul nou achiziționat. Pe baza acestui fapt, Cumpărătorul își poate exercita drepturile de garanție numai cu privire la defectele care depășesc defectele rezultate din utilizare și care au apărut independent de acestea. În cazul în care Bunurile folosite sunt defecte și Cumpărătorul, care este considerat un Consumator, a fost informat despre acest lucru în momentul achiziției, Furnizorul de servicii nu are nicio responsabilitate pentru defectul cunoscut.

Vânzătorul poate refuza conformarea bunurilor cu contractul în cazul în care repararea sau înlocuirea este imposibilă, sau dacă acest lucru ar duce la costuri suplimentare disproporționate pentru Vânzător, ținând cont de toate circumstanțele, inclusiv de valoarea reprezentată de Bunuri în stare perfectă, precum și gravitatea încălcării contractului.

Consumatorul are, de asemenea, dreptul – în funcție de gravitatea încălcării contractului – să solicite o livrare proporțională a despăgubirilor sau să rezilieze contractul de vânzare dacă

Vânzătorul nu a efectuat reparația sau înlocuirea sau a efectuat-o, dar nu a îndeplinit în totalitate sau parțial următoarele condiții
Vânzătorul trebuie să asigure returnarea bunurilor schimbate pe cheltuiala sa
dacă reparația sau înlocuirea necesită scoaterea bunurilor care au fost puse în funcțiune în conformitate cu natura și scopul bunurilor - înainte ca defectul să devină recunoscut, atunci obligația de reparare sau înlocuire include scoaterea mărfurilor neconforme și punerea în funcțiune a mărfurilor înlocuite sau reparate plasând sau suportând costurile de scoatere sau punere în funcțiune.
a refuzat să conformeze bunurile cu contractul
a apărut o eroare repetată de executare, în ciuda faptului că Vânzătorul a încercat să conformeze bunurile cu contractul
eroarea de executare este atât de gravă încât justifică o reducere imediată a prețului sau rezilierea imediată a contractului de vânzare sau
Vânzătorul nu s-a angajat să aducă bunurile în conformitate cu contractul sau reiese clar din circumstanțe că societatea nu va aduce bunurile în conformitate cu contractul într-un interval de timp rezonabil sau fără prejudicii semnificative aduse intereselor consumatorului.
În cazul în care consumatorul dorește să rezilieze contractul de vânzare invocând executarea defectuoasă, vânzătorului îi revine sarcina de a dovedi că vina este nesemnificativă.

Consumatorul are dreptul de a reține partea rămasă din prețul de cumpărare - în funcție de gravitatea încălcării contractului - în totalitate sau parțial până când Vânzătorul își îndeplinește obligațiile legate de conformitatea prestației cu contractul și executarea defectuoasă.

Este o regula generala ca:

Vânzătorul trebuie să asigure returnarea bunurilor schimbate pe cheltuiala sa dacă reparația sau înlocuirea necesită scoaterea din funcțiune a bunurilor care au fost puse în funcțiune în conformitate cu natura și scopul bunurilor, înainte ca defectul să devină recunoscut, atunci obligația de reparare sau înlocuire include scoaterea din funcțiune a bunurilor neconforme și punerea în funcțiune a bunurilor înlocuite sau reparate plasând sau suportând costurile de scoatere din funcțiune sau de punere în funcțiune.
Termenul rezonabil pentru repararea sau înlocuirea bunurilor va fi socotit din momentul în care Consumatorul a comunicat companiei defectul.

Consumatorul trebuie să pună bunurile la dispoziția societății pentru a finaliza reparația sau înlocuirea.

Livrarea despăgubirii este proporțională dacă valoarea acesteia este egală cu diferența dintre valoarea bunurilor la care consumatorul are dreptul în cazul executării contractuale și valoarea bunurilor efectiv primite de consumator.

Dreptul consumatorului de a rezilia contractul de cumpărare poate fi exercitat printr-o declarație legală adresată vânzătorului prin care se exprimă decizia de reziliere.

În cazul în care executarea defectuoasă se referă doar la o anumită parte a bunurilor furnizate în cadrul contractului de vânzare și condițiile de exercitare a dreptului de reziliere a contractului sunt îndeplinite în ceea ce privește aceste bunuri, consumatorul poate rezilia contractul de vânzare doar în ceea ce privește bunurile defecte, dar poate rezilia și în ceea ce privește orice alte bunuri achiziționate împreună cu acestea, dacă nu se poate aștepta în mod rezonabil ca consumatorul să păstreze doar bunurile care sunt conforme cu contractul.

În cazul în care consumatorul reziliază contractul de vânzare în întregime sau în ceea ce privește o parte din bunurile furnizate în temeiul contractului de vânzare, atunci

Consumatorul trebuie să returneze vânzătorului bunurile afectate pe cheltuiala vânzătorului și
Vânzătorul trebuie să ramburseze imediat consumatorului prețul de achiziție plătit pentru bunurile în cauză, de îndată ce a primit bunurile sau certificatul care susține returnarea bunurilor.
Care este termenul limită pentru revendicarea cererii dumneavoastră de garanție?

Sunteți obligat să raportați eroarea imediat după ce ați descoperit-o. O eroare raportată în termen de două luni de la descoperirea erorii va fi considerată o eroare raportată fără întârziere. În același timp, dorim să vă atragem atenția asupra faptului că nu vă mai puteți revendica drepturile de garanție pentru accesorii după depășirea termenului de prescripție de doi ani de la finalizarea contractului.

Perioada de prescripție nu include partea din perioada de reparație în care cumpărătorul nu poate utiliza bunurile în scopul pentru care au fost destinate.

Pentru partea de bunuri afectată de înlocuire sau de reparație, termenul de prescripție pentru cererea de înlocuire sau de reparație începe să curgă din nou. Această regulă se aplică, de asemenea, în cazul în care apare un nou defect ca urmare a reparației.

În cazul în care obiectul contractului dintre consumator și societate este reprezentat de bunuri uzate, părțile pot conveni asupra unui termen de prescripție mai scurt; în acest caz, niciun termen de prescripție mai mic de un an nu poate fi convenit în mod valabil.

Cui puteți face cererea de garanție?

Puteți pune în aplicare cererea de garanție pentru accesorii adresată Vânzătorului.

Ce alte condiții există pentru a vă afirma drepturile de garanție pentru accesorii?

ÎÎn termen de un an de la data livrării, nu există nicio altă condiție pentru a vă exercita solicitarea garanției pentru accesorii, în afară de raportarea defectului, dacă dovediți că bunurile au fost furnizate de către vânzător. Totuși, după ce a trecut un an de la prestare, aveți deja obligația de a dovedi că defectul pe care l-ați observat era deja prezent în momentul executării.

garantia produsului

În ce caz poți folosi corect garanția produsului?

În cazul unui defect al unui articol mobil (produs), puteți, în funcție de alegerea dvs., să faceți o cerere de garanție pentru accesorii sau o revendicare a garanției produsului.

Ce drepturi aveți pe baza revendicării dvs. de garanție a produsului?

Ca cerere de garanție a produsului, puteți solicita doar repararea sau înlocuirea Bunurilor defecte.

În ce caz Bunurile sunt considerate defecte?

Mărfurile sunt defecte dacă nu îndeplinesc cerințele de calitate în vigoare la momentul punerii pe piață sau dacă nu au proprietățile descrise de producător.

Care este termenul limită pentru revendicarea cererii de garanție a produsului?

Puteți să revendicați garanția produsului în termen de doi ani de la introducerea produsului pe piață de către producător. După acest termen, veți pierde acest drept.

Împotriva cui și în ce alte condiții puteți aplica cererea de garanție a produsului?

Puteți exercita cererea de garanție a produsului numai împotriva producătorului sau distribuitorului articolului mobil. Trebuie să dovediți defectul Bunurilor în cazul unei cereri de garanție a produsului.

În ce cazuri producătorul (distribuitorul) este scutit de obligațiile de garanție a produsului?

Producătorul (distribuitorul) este eliberat de obligația de garanție a produsului numai dacă poate dovedi că:

a fabricat sau a comercializat Bunurile în afara activităților sale de afaceri sau
defectul nu era detectabil conform stării științei și tehnologiei la momentul introducerii lui pe piață sau
defectul Bunurilor rezulta din aplicarea legislatiei sau reglementarilor oficiale obligatorii.
Este suficient ca producătorul (distribuitorul) să dovedească un motiv pentru scutire.

Rețineți că, din cauza aceluiași defect, nu puteți susține o pretenție de garanție pentru accesorii și o pretenție de garanție a produsului în același timp, în paralel una cu cealaltă. Cu toate acestea, dacă cererea de garanție a produsului este susținută cu succes, puteți adresa producătorului cererea de garanție pentru accesorii pentru produsul înlocuit sau piesa reparată.

garanție

În ce caz puteți folosi garanția corect?

În conformitate cu Decretul guvernamental 151/2003 privind garanția obligatorie pentru anumite bunuri de consum de folosință îndelungată, vânzătorul este obligat să ofere o garanție pentru vânzarea de bunuri de consum de folosință îndelungată noi (de exemplu, bunuri tehnice, unelte, mașini) enumerate în Anexa 1 la decret, precum și accesoriile și componentele acestora (denumite în continuare, în această secțiune, în mod colectiv bunuri de consum) în cadrul domeniului de aplicare specificat în aceasta.

Drepturile care decurg din garanție pot fi exercitate prin intermediul unui certificat de garanție, care nu este condiționat de returnarea de către consumator a ambalajului nedeschis al bunurilor de consum. În cazul în care certificatul de garanție nu este pus la dispoziția consumatorului, încheierea contractului se consideră dovedită prin prezentarea de către consumator a dovezii de plată a contravalorii, și anume o factură sau o chitanță emisă în conformitate cu Legea privind TVA. În acest caz, drepturile care decurg din garanție pot fi puse în aplicare prin intermediul dovezii de plată a contravalorii.

În plus, vânzătorul poate, de asemenea, să ofere în mod voluntar o garanție, caz în care cumpărătorul, în calitate de consumator, trebuie să primească o declarație de garanție.

Declarația de garanție trebuie să fie pusă la dispoziția Consumatorului pe un suport de date durabil, cel târziu în momentul livrării bunurilor.

Declarația de garanție trebuie să includă:

mențiunea clară că, în cazul unei execuții defectuoase a bunurilor, Consumatorul are dreptul de a-și exercita drepturile accesorii de garanție conform legii în mod gratuit, aceste drepturi nefiind afectate de garanție.
numele și adresa garantului
procedura care trebuie urmata de Consumator in vederea executarii garantiei
denumirea mărfurilor cărora li se aplică garanția și
conditii de garantie,
prețul de cumpărare al Bunurilor.
Ce drepturi și în ce interval de timp aveți dreptul în cazul unei garanții obligatorii?

Drepturi de garanție

Clientul poate, în temeiul drepturilor sale de garanție, să solicite repararea sau înlocuirea, să ceară o reducere de preț în cazurile prevăzute de lege sau, în cele din urmă, să se retragă din contract în cazul în care creditorul nu s-a angajat să repare sau să înlocuiască bunurile, nu își poate îndeplini obligația într-un termen rezonabil fără a prejudicia interesele beneficiarului sau dacă interesul beneficiarului în ceea ce privește repararea sau înlocuirea a încetat.

De asemenea, cumpărătorul poate, la alegerea sa, să își depună cererea de reparație direct la sediul central al vânzătorului, la orice sediu, sucursală sau serviciu de reparații indicat de vânzător pe certificatul de garanție.

Termenul limită de validare

Cererea de garanție poate fi formulată în perioada de garanție, perioada de garanție fiind reglementată prin Decretul guvernamental 151/2003.

Un an în cazul unui preț de vânzare de 125 RON, dar care nu depășește 1250 RON,
doi ani, în cazul unui preț de vânzare care depășește 1250 RON, dar nu depășește 3000 RON,
Cu trei ani peste prețul de vânzare de 3000 RON.
Nerespectarea acestor termene duce la pierderea drepturilor, cu toate acestea, în cazul reparării produsului de larg consum, perioada de garanție se prelungește de la data livrării pentru reparație până la momentul în care Clientul nu a putut utiliza produsul de larg consum așa cum a fost prevăzut. din cauza defectului.

Perioada de garanție începe în momentul în care produsul de consum este predat Cumpărătorului, sau dacă Vânzătorul sau agentul acestuia efectuează punerea în funcțiune, începe din ziua punerii în funcțiune.

În cazul în care Cumpărătorul pune în funcțiune produsul de consum mai mult de șase luni de la data predării, data începerii perioadei de garanție este ziua în care produsul de consum a fost predat.

Reguli privind tratarea unei cereri de garanție

Când se ocupă de reparație, Vânzătorul trebuie să depună eforturi pentru a finaliza reparația în termen de 15 zile. Termenul deschis pentru corectare începe de la primirea produsului de consum.

Dacă durata reparației sau înlocuirii depășește cincisprezece zile, Vânzătorul este obligat să informeze Cumpărătorul cu privire la durata estimată a reparației sau înlocuirii.

Dacă, în timpul primei reparații a produsului de larg consum în perioada de garanție, Vânzătorul stabilește că produsul de larg consum nu poate fi reparat, Vânzătorul este obligat să înlocuiască produsul de larg consum în termen de opt zile, dacă nu dispune altfel de către cumpărător. În cazul în care nu este posibilă schimbarea articolului de consum, Vânzătorul este obligat să ramburseze prețul de cumpărare cumpărătorului în termen de opt zile de la factura sau chitanța emisă în baza Legii generale privind impozitul pe vânzări pe dovada plății contraprestației pt. obiectul de consum prezentat de consumator.

Prin acceptarea Termenilor si Conditiilor Generale, Clientul consimte sa i se furnizeze informatiile pe cale electronica sau intr-un alt mod adecvat pentru dovada primirii de catre Client.

Dacă vânzătorul nu poate repara produsul de consum în termen de 30 de zile:

dacă Cumpărătorul a fost de acord cu acest lucru, corectarea poate fi finalizată pentru el la o dată ulterioară, sau
dacă Clientul nu este de acord cu efectuarea ulterioară a reparației sau nu a făcut o declarație în acest sens, produsul de consum trebuie înlocuit în termen de opt zile de la expirarea ineficientă a perioadei de treizeci de zile, sau
în cazul în care Clientul nu este de acord cu efectuarea ulterioară a reparației, sau nu a făcut o declarație în acest sens, dar produsul de consum nu poate fi schimbat, trebuie să i se restituie prețul de vânzare înscris pe factura sau chitanța produsului de consum. în termen de opt zile de la expirarea nereușită a termenului de treizeci de zile.
În cazul în care produsul de consum este defect pentru a 4-a oară, Cumpărătorul are dreptul la:

contactați Vânzătorul pentru reparații sau
în locul cererii de îndreptare, Legea V din 2013 privind Codul civil 6:159. să solicite vânzătorului o reducere proporțională a prețului de cumpărare în baza § (2) lit. b), sau
in cazul in care Clientul nu foloseste aceste drepturi (corectarea, reducerea pretului) sau nu a facut o declaratie cu privire la acestea, articolul de consum trebuie inlocuit in termen de 8 zile, daca nu este posibila schimbarea articolului de consum, pretul de vanzare indicat pe factura sau chitanța articolului de consum trebuie să fie rambursarea acestuia în termen de opt zile.
Bunurile de larg consum cu racord fix supuse unei garanții obligatorii conform HG 151/2003, sau cele mai grele de 10 kg, sau care nu pot fi transportate ca bagaj de mână în mijloacele de transport în comun - cu excepția vehiculelor - trebuie reparate la locul respectiv. de operare. In cazul in care reparatia nu poate fi efectuata la locul de exploatare, firma se va ocupa de demontare si montare, precum si de livrare si returnare, sau - in cazul unei cereri de reparatie validata direct la serviciul de reparatii - serviciu de reparatii.

Excluderi de garanție

Prevederile de la „Reguli de tratare a cererilor de garanție” nu se aplică bicicletelor electrice, scuterelor electrice, ATV-urilor, motocicletelor, mopedelor, autoturismelor, rulotelor, rulotelor cu motor, rulotelor cu remorcă, remorcilor și ambarcațiunilor cu motor.

Cu toate acestea, chiar și pentru aceste bunuri, vânzătorul se străduiește să dea curs cererii de reparație în termen de 15 zile.

În cazul în care reparația sau înlocuirea durează mai mult de cincisprezece zile, vânzătorul trebuie să informeze cumpărătorul cu privire la termenul preconizat pentru reparație sau înlocuire.

Care este relația dintre garanții și alte drepturi de garanție?

Garanția este auxiliară drepturilor de garanție (garanțiile produselor și ale accesoriilor), diferența fundamentală între drepturile de garanție generală și garanție fiind aceea că sarcina probei este mai mică pentru consumator în cazul garanției.

O garanție voluntară oferită de vânzător în timpul perioadei de garanție obligatorie nu trebuie să conțină condiții pentru consumator care să fie mai puțin favorabile decât drepturile acordate de normele privind garanțiile obligatorii.

Cu toate acestea, după această perioadă, condițiile garanției voluntare pot fi stabilite în mod liber, dar garanția nu poate afecta drepturile legale ale consumatorului, inclusiv pe cele bazate pe garanția implicită.

Cerere de înlocuire în termen de trei zile lucrătoare

Cerința de înlocuire în trei zile lucrătoare se aplică și în cazul vânzărilor prin intermediul unui magazin online.
Cerința de înlocuire în trei zile lucrătoare se aplică bunurilor de consum durabile noi reglementate de Decretul guvernamental 151/2003, conform căruia, dacă cerința de înlocuire este invocată în termen de trei zile lucrătoare, vânzătorul trebuie să interpreteze acest lucru ca însemnând că bunurile erau deja defecte la momentul vânzării și trebuie să le înlocuiască fără alte formalități.

Când este scutit Vânzătorul de obligația de garanție?

Vânzătorul este scutit de obligația de garanție numai dacă dovedește că defectu a apărut după executare.

Dorim să vă atragem atenția asupra faptului că, pentru același defect, nu puteți face o cerere de garanție și o cerere de garanție pentru accesorii sau o cerere de garanție și o cerere de garanție a produsului în același timp, în paralel una cu celălaltă, dar, în caz contrar, dvs. vă exercitați drepturile care decurg din garanție, indiferent de drepturile de garanție.

 

Informații despre garanția produsului și garanția accesoriilor pentru garanția conformității bunurilor în cazul Cumpărătorilor neconsumatori

Reguli generale privind drepturile de garanție pentru accesorii

Un cumpărător care nu este un consumator poate, la alegerea sa, să formuleze următoarele pretenții în cadrul garanției pentru accesorii:

Puteți solicita o reparație sau o înlocuire, cu excepția cazului în care îndeplinirea cererii pe care o alegeți este imposibilă sau ar implica costuri suplimentare disproporționate pentru Vânzător față de îndeplinirea unei alte solicitări. În cazul în care nu ați solicitat sau nu ați putut solicita repararea sau înlocuirea, puteți solicita o reducere proporțională a prețului sau cumpărătorul poate solicita repararea sau înlocuirea defectului pe cheltuiala vânzătorului sau, în ultimă instanță, puteți renunța la contract.

Puteți transfera garanția accesoriului selectat la altul, dar veți suporta costul transferului, cu excepția cazului în care acesta a fost justificat sau Vânzătorul a dat un motiv pentru aceasta.

În cazul bunurilor uzate, drepturile de garanție și garanția sunt, de obicei, diferite de normele generale. În cazul bunurilor uzate, se poate lua în considerare și performanța defectuoasă, dar trebuie să se țină seama de circumstanțele în care cumpărătorul s-ar fi putut aștepta la apariția anumitor defecte. Ca urmare a perimării, apariția anumitor defecte devine din ce în ce mai frecventă, drept urmare nu se poate presupune că un bun uzat poate avea aceeași calitate ca unul nou achiziționat. Pe baza acestui fapt, cumpărătorul își poate exercita drepturile de garanție numai cu privire la defectele care depășesc defectele rezultate din utilizare și care au apărut independent de acestea. În cazul în care bunurile uzate sunt defecte, iar cumpărătorul, care este considerat un consumator, a fost informat despre acest lucru în momentul achiziției, furnizorul de servicii nu își asumă nicio responsabilitate pentru defectul cunoscut.

În cazul cumpărătorilor care nu sunt considerați consumatori, termenul de exercitare a dreptului de garanție este de 1 an, începând cu data livrării.

Garantie si garantie produs

Garanția produsului și garanția obligatorie se aplică numai clienților care sunt consumatori.

Dacă Vânzătorul oferă în mod voluntar o garanție pentru un anumit Produs, aceasta va fi indicată separat în timpul achiziționării produsului.

Dacă producătorul oferă o garanție a producătorului pentru bunuri care acoperă și clienții care nu sunt consumatori, aceasta poate fi solicitată direct de la producător.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidențialitate

Data acceptarii: 2024-01-01

Operatorul de date

Nume: M&D Holding Kft

Sediu: 2161 Csomád, Levente utca 14. Bloc A

Adresă poștală, tratarea reclamațiilor: 1097 Gyáli út 37/A

E-mail: office@piatademobila.com

Număr de telefon: 0312208394

Site: http://butorpiac.hu

Furnizor de gazduire

Nume: UNAS Online Kft.

Adresă poștală: Kőszegi út 14, 9400 Sopron.

Adresă de e-mail: unas@unas.hu

Număr de telefon:

Nume: Dotroll Kft.

Adresă poștală: 1101 Budapesta, Expo tér 5-7.

Adresă de e-mail: support@dotroll.com

Număr de telefon: +36 (1) 432-3232

Descrierea prelucrării datelor în timpul funcționării magazinului online

Acest document conține toate informațiile relevante de gestionare a datelor cu privire la funcționarea magazinului online în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor nr. 2016/679 al Uniunii Europene (denumit în continuare: Regulamentul, GDPR) și CXII din 2011. TELEVIZOR. (în continuare: Infotv.) bazat pe

Informații despre utilizarea cookie-urilor

Ce este un cookie?

Operatorul de date utilizează așa-numitele cookie-uri atunci când vizitează site-ul web. Cookie-ul este un pachet de informații format din litere și cifre pe care site-ul nostru le trimite browserului dumneavoastră cu scopul de a salva anumite setări, de a facilita utilizarea site-ului nostru și de a ne ajuta să colectăm câteva informații relevante, statistice despre vizitatorii noștri.

Unele cookie-uri nu conțin informații personale și nu sunt potrivite pentru identificarea utilizatorului individual, dar unele dintre ele conțin un identificator individual - un șir secret, generat aleatoriu de numere - care este stocat pe dispozitivul dvs., asigurându-vă astfel identificarea . Durata de funcționare a fiecărui cookie este conținută în descrierea relevantă a fiecărui cookie.

Contextul juridic și temeiul juridic al cookie-urilor:

Practic, distingem trei tipuri de cookie-uri: cookie-uri care sunt esențiale pentru funcționare, care servesc la buna funcționare a site-ului web, cookie-uri în scopuri statistice și cookie-uri în scop de marketing.

Temeiul legal pentru gestionarea datelor este consimțământul dumneavoastră în cazul cookie-urilor în scopuri statistice și de marketing în baza articolului 6 (1) lit. a) din Regulament, precum și temeiul legal necesar pentru a asigura funcționarea Site-ului conform art. 6 (1) lit. f) din Regulamentul de interes, în cazul cookie-urilor necesare funcționării.

Principalele caracteristici ale cookie-urilor utilizate de site:

Cookie-uri esențiale pentru funcționare:

Dacă nu acceptați utilizarea acestor cookie-uri, este posibil ca anumite funcții să nu vă fie disponibile.

Cookie-uri strict necesare pentru funcționare: Aceste module cookie sunt esențiale pentru utilizarea site-ului web și permit utilizarea funcțiilor de bază ale site-ului. În absența acestora, multe funcții ale site-ului nu vă vor fi disponibile. Durata de viață a acestor tipuri de cookie-uri este limitată la durata sesiunii.

Cookie de sesiune: Aceste cookie-uri stochează locația vizitatorului, limba browserului, moneda plății, iar durata lor de viață este până la închiderea browserului, sau maxim 2 ore.

Cookie produse recomandate: Cu funcția „recomanda unui prieten”, acesta înregistrează lista de produse pe care doriți să le recomandați. Durata sa de viață este de 60 de zile.

Versiunea mobilă, cookie de design: detectează dispozitivul utilizat de vizitator și comută la vizualizarea completă pe mobil. Durata sa de viață este de 365 de zile.

Cookie de acceptare cookie: Când ajungeți pe site, acceptați declarația privind stocarea cookie-urilor din fereastra de avertizare. Durata sa de viață este de 365 de zile.

Modul cookie de deconectare #2: Conform opțiunii #2, sistemul deconectează vizitatorul după 90 de zile. Durata sa de viață este de 90 de zile.

Cookie de identificare backend: identificatorul serverului backend care servește pagina. Durata sa de viață durează până când browserul este închis.

employee_login_last_email La conectare, adresa de e-mail este stocată până când browserul este închis.

Ealrm, ealem, ealpw Oferă acces permanent. Durata sa de viață este de 180 de zile.

come_from Admiterea efectuează redirecționarea. Durează 10 minute.

currency Stochează moneda clientului. Durata sa de viață este de 30 de zile.

Cookie-uri pentru scopuri statistice:

Cookie Google Analytics: Google Analytics este instrumentul de analiză al Google, care ajută proprietarii de site-uri web și aplicații să obțină o imagine mai exactă a activităților vizitatorilor lor. Serviciul poate folosi cookie-uri pentru a colecta informații și a raporta date statistice privind utilizarea site-ului web, fără a identifica individual vizitatorii Google. Principalul cookie utilizat de Google Analytics este cookie-ul „__ga”. Pe lângă rapoartele generate din statisticile de utilizare a site-ului web, Google Analytics - împreună cu unele dintre modulele cookie de publicitate descrise mai sus - pot fi folosite și pentru a afișa anunțuri mai relevante în produsele Google (cum ar fi Căutarea Google) și pe internet.

Cookie-uri pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului: Aceste module cookie colectează informații despre utilizarea de către utilizator a site-ului web, de exemplu, ce pagini sunt vizitate cel mai des sau ce mesaj de eroare este primit de pe site. Aceste cookie-uri nu colectează informații care identifică vizitatorul, adică funcționează cu informații complet generale, anonime. Folosim datele obținute din acestea pentru a îmbunătăți performanța site-ului web. Durata de viață a acestor tipuri de cookie-uri este limitată la durata sesiunii.

Ultimul cookie de produs vizualizat: înregistrează produsele care au fost vizualizate ultima dată de vizitator. Durata lor de viață este de 60 de zile.

Cookie pentru ultima categorie vizualizată: înregistrează ultima categorie vizualizată. Durata sa de viață este de 60 de zile.

Cookie coș: Înregistrează produsele plasate în coș. Durata sa de viață este de 365 de zile.

Cookie de ofertă inteligentă: înregistrează condițiile de afișare a ofertelor inteligente (de exemplu, vizitatorul a mai fost pe site, are o comandă). Durata sa de viață este de 30 de zile.

Cookie-uri de marketing:

Cookie Google Adwords Când cineva vizitează site-ul nostru, codul cookie al vizitatorului este adăugat la lista de remarketing. Google folosește cookie-uri, cum ar fi cookie-uri NID și SID, în produsele Google, cum ar fi pentru a personaliza reclamele afișate în Căutarea Google. De exemplu, utilizează astfel de cookie-uri pentru a reține căutările tale recente, interacțiunile tale anterioare cu anunțurile sau rezultatele căutării de la anumiți agenți de publicitate și vizitele tale pe site-urile web ale agenților de publicitate. Urmărirea conversiilor AdWords utilizează module cookie. Pentru a urmări vânzările și alte conversii rezultate din anunț, cookie-urile sunt salvate pe computerul utilizatorului atunci când persoana respectivă face clic pe un anunț. Unele dintre utilizările obișnuite ale cookie-urilor sunt: pentru a selecta anunțuri în funcție de ceea ce este relevant pentru utilizator, pentru a îmbunătăți raportarea privind performanța campaniei și pentru a evita afișarea de anunțuri pe care utilizatorul le-a văzut deja.

Cookie-uri de remarketing: pot apărea vizitatorilor sau utilizatorilor anteriori atunci când navighează pe alte site-uri web din Rețeaua de display Google sau când caută termeni legați de produsele sau serviciile dvs.

de predicție User ID pentru recomandarea de anunțuri personalizate. Durata sa de viață este de 3 luni.

Pixelul Facebook (cookie Facebook) Pixelul Facebook este un cod cu ajutorul căruia se întocmește pe site un raport despre conversii, se pot întocmi publicurile țintă, iar proprietarul paginii primește date detaliate de analiză despre utilizarea de către vizitatori a site-ul web. Cu ajutorul pixelului Facebook, puteți afișa oferte și reclame personalizate vizitatorilor site-ului pe interfața Facebook. Puteți citi politica de confidențialitate a Facebook aici: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Puteți găsi mai multe informații despre ștergerea cookie-urilor la următoarele link-uri:

Datele prelucrate in scopul incheierii si indeplinirii contractului

Pentru incheierea si indeplinirea contractului pot fi implementate mai multe cazuri de gestionare a datelor. Dorim să vă informăm că prelucrarea datelor referitoare la tratarea reclamațiilor și administrarea garanției se efectuează numai dacă vă exercitați unul dintre drepturile menționate mai sus.

Dacă nu efectuați o achiziție prin intermediul magazinului online, ci sunteți doar un vizitator al magazinului online, atunci prevederile privind gestionarea datelor în scopuri de marketing vi se pot aplica dacă ne dați acordul în scopuri de marketing.

Prelucrarea datelor efectuată în scopul încheierii și îndeplinirii contractului mai detaliat:

a lua legatura

Dacă, de exemplu, ne contactați cu o întrebare despre un produs prin e-mail, formular de contact sau telefon. Contactul prealabil nu este obligatoriu, puteți sări peste acest lucru și să comandați din magazinul online în orice moment.

Date gestionate
Datele furnizate de dvs. în timpul contactului.

Durata gestionării datelor
Datele vor fi prelucrate doar până la finalizarea contactului.

Temeiul legal pentru gestionarea datelor
este consimțământul dumneavoastră voluntar, pe care îl acordați Operatorului de date contactându-ne. [Gestionarea datelor conform articolului 6 alineatul (1) litera a) din regulament]

Înregistrare pe site

Prin stocarea datelor introduse în timpul înregistrării, Operatorul de date poate oferi un serviciu mai convenabil (de exemplu, persoana vizată nu trebuie să fie reintrodusă atunci când face o nouă achiziție). Înregistrarea nu este o condiție pentru încheierea unui contract

Date gestionate
În timpul gestionării datelor, Operatorul de date vă gestionează numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, caracteristicile produsului achiziționat și data achiziției.

Durata gestionării datelor
Până la retragerea consimțământului lui A.

Temei juridic pentru gestionarea datelor
Consimțământul dumneavoastră voluntar, pe care îl acordați Operatorului de date prin înregistrare [Gestionarea datelor conform articolului 6 (1) lit. a) din Regulament]

Procesarea comenzilor

In timpul procesarii comenzilor sunt necesare activitati de gestionare a datelor in vederea indeplinirii contractului.

Date gestionate
În timpul gestionării datelor, Operatorul de date vă gestionează numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, caracteristicile produsului achiziționat, numărul comenzii și data achiziției.

Dacă ați plasat o comandă în magazinul online, gestionarea datelor și furnizarea datelor sunt esențiale pentru îndeplinirea contractului.

Durata gestionării datelor
Prelucrăm datele timp de 5 ani conform termenului de prescripție din dreptul civil.

Temeiul legal pentru gestionarea datelor
este îndeplinirea contractului. [Gestionarea datelor conform articolului 6 alineatul (1) litera b) din regulament]

Emiterea facturii

Procesul de gestionare a datelor are loc în vederea emiterii unei facturi în conformitate cu legislația și îndeplinirii obligației de păstrare a documentelor contabile. Sztv. În conformitate cu § 169, alineatele (1)-(2), societățile economice trebuie să păstreze documentele contabile care susțin în mod direct și indirect contabilitatea.

Date gestionate
Nume, adresa, adresa de e-mail, numar de telefon.

Durata gestionării datelor
Facturile emise sunt supuse Sztv. În baza § 169, alin. (2), acesta trebuie păstrat timp de 8 ani de la data emiterii facturii.

Temei juridic pentru gestionarea datelor
Articolul CXXVII din 2007 privind taxa generală de vânzare. În baza secțiunii 159 (1), emiterea facturii este obligatorie și trebuie păstrată timp de 8 ani în baza secțiunii 169 (2) din Legea C din 2000 privind contabilitatea [Prelucrarea datelor conform articolului 6 (1) ) pct. c) din Regulament].

Gestionarea datelor legate de livrarea mărfurilor

Procesul de gestionare a datelor are loc în vederea livrării produsului comandat.

Date gestionate
Nume, adresa, adresa de e-mail, numar de telefon.

Durata gestionării datelor
Operatorul de date gestionează datele până la livrarea mărfurilor comandate.

Temeiul legal pentru gestionarea datelor este
executarea unui contract [gestionarea datelor conform articolului 6 (1) lit. b) din Regulament].

Destinatarii si procesatorii de date ai prelucrarii datelor legate de livrarea bunurilor

Numele destinatarului: DPD Hungária Kft.

Adresa destinatarului: 1158 Budapesta, Késmárk utca 14. Clădirea B.

Numărul de telefon al destinatarului: +36-1/501-6200

Adresa de e-mail a destinatarului este: dpd@dpd.hu

Site-ul web al destinatarului: https://www.dpd.com/hu/

Serviciul de curierat contribuie la livrarea bunurilor comandate in baza contractului incheiat cu Operatorul de date. Serviciul de curierat gestionează datele personale primite în conformitate cu informațiile de gestionare a datelor disponibile pe site-ul său.

 

Numele destinatarului: Magyar Posta Zrt.

Adresa destinatarului: 1138 Budapesta, Dunavirág utca 2-6.

Numărul de telefon al destinatarului: +36 (1) 767-8272

Adresa de e-mail a destinatarului este: ugyfelszolgalat@posta.hu

Site-ul destinatarului:

Serviciul de curierat contribuie la livrarea bunurilor comandate in baza contractului incheiat cu Operatorul de date. Serviciul de curierat gestionează datele personale primite în conformitate cu informațiile de gestionare a datelor disponibile pe site-ul său.

 

Numele destinatarului: Futar.hu Kft.

Adresa destinatarului: 1039 Budapesta, Boglár u. 1.

Numărul de telefon al destinatarului: (+36) 70 770 07 07

Adresa de e-mail a destinatarului este: info@futar.hu

Site-ul destinatarului:

Serviciul de curierat contribuie la livrarea bunurilor comandate in baza contractului incheiat cu Operatorul de date. Serviciul de curierat gestionează datele personale primite în conformitate cu informațiile de gestionare a datelor disponibile pe site-ul său.

 

Numele destinatarului: FER-TRADE TRANSPORT Bt.

Adresa destinatarului: 9400 Sopron Bánfalvi u. 27.

Numărul de telefon al destinatarului: +36 70 772 7019

Adresa de e-mail a destinatarului este: info@fer-trade.hu

Site-ul destinatarului:

Serviciul de curierat contribuie la livrarea bunurilor comandate in baza contractului incheiat cu Operatorul de date. Serviciul de curierat gestionează datele personale primite în conformitate cu informațiile de gestionare a datelor disponibile pe site-ul său.

 

Numele destinatarului: BUILD-LOG Solution Kft

Adresa destinatarului: 1113 Budapesta Nagyszőlős u 11-15

Numărul de telefon al destinatarului: + 36 30 449 22 98

Adresa de e-mail a destinatarului: info@build-log.hu

Site-ul destinatarului:

Serviciul de curierat contribuie la livrarea bunurilor comandate in baza contractului incheiat cu Operatorul de date. Serviciul de curierat gestionează datele personale primite în conformitate cu informațiile de gestionare a datelor disponibile pe site-ul său.

 

Gestionarea cererilor de garanție și garanție

Revendicările de garanție și garanție sunt acoperite de Art. 19/2014. (IV. 29.) Trebuie să acționăm conform regulilor decretului NGM, care determină și modul în care trebuie să gestionăm cererea dumneavoastră.

Date gestionate

19/2014 la tratarea cererilor de garanție și garanție. (IV. 29.) Trebuie să acționăm conform regulilor decretului NGM.

În baza decretului, suntem obligați să luăm o evidență a garanției sau a revendicării dvs. de garanție, în care consemnăm:

a) numele, adresa și declarația dvs. că sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. înregistrate în evidență în conformitate cu prevederile decretului,
b) contractul dintre dvs. și noi, numele și prețul de cumpărare al bunului mobil


vândut

în cadrul modului de decontare sau motivul respingerii creanței sau a dreptului de a fi revendicat în baza acesteia.

Dacă primim produsul achiziționat de la dvs., trebuie să emitem o chitanță pentru aceasta, care trebuie să includă

a) numele și adresa dvs., b) datele necesare identificării articolului, c) data primirii articolului și d) data la care ati primit articolul reparat puteti prelua lucrurile.

Durata gestionării datelor
Societatea este obligată să țină evidența garanției sau revendicării de garanție a consumatorului timp de trei ani de la data înregistrării acesteia și să o prezinte la solicitarea autorității de control.

Temei juridic pentru gestionarea datelor
Temeiul legal pentru gestionarea datelor este 19/2014. (IV. 29.) Decretul NGM [4. Respectarea obligațiilor legale în temeiul § (1) și § 6 (1)] [Gestionarea datelor conform articolului 6 (1) litera c) din Regulament].

Gestionarea altor reclamații privind protecția consumatorilor

Procesul de gestionare a datelor are loc pentru a trata reclamațiile privind protecția consumatorilor. Dacă ne-ați contactat cu o reclamație, gestionarea datelor și furnizarea datelor sunt esențiale.

 

Date gestionate
Numele clientului, numărul de telefon, adresa de e-mail, conținutul reclamației.

 

Durata gestionării datelor
Plângerile de garanție sunt păstrate timp de 5 ani în baza Legii privind protecția consumatorilor.

 

Temeiul legal pentru gestionarea datelor
Dacă depuneți o plângere la noi este decizia dumneavoastră voluntară, totuși, dacă depuneți o plângere la noi, CLV din 1997 privind protecția consumatorilor. Actul 17/A. § (7) suntem obligați să păstrăm reclamația timp de 3 ani [gestionarea datelor conform articolului 6 (1) lit. c) din Regulament].

Datele prelucrate în legătură cu verificarea consimțământului

În timpul înregistrării, comenzii și abonării la newsletter, sistemul informatic stochează datele informatice legate de consimțământ pentru demonstrabilitate ulterioară.

Date prelucrate
Data consimțământului și adresa IP a persoanei în cauză.

Durata gestionării datelor
Din cauza cerințelor legale, consimțământul trebuie dovedit ulterior, prin urmare perioada de stocare a datelor este stocată pentru o perioadă de limitare după încheierea gestionării datelor.

Temei juridic pentru gestionarea datelor
Articolul 7 (1) din Regulament prevede această obligație. [Gestionarea datelor conform articolului 6 alineatul (1) litera c) din regulament]

Gestionarea datelor în scopuri de marketing

Gestionarea datelor legate de trimiterea de buletine informative

Procesul de gestionare a datelor are loc pentru a trimite newslettere.

Date gestionate
Nume, adresa, adresa de e-mail, numar de telefon.

Durata gestionării datelor
Până la revocarea consimțământului persoanei vizate.

Temei juridic pentru gestionarea datelor
Consimțământul dumneavoastră voluntar, pe care îl acordați Operatorului de date prin abonarea la newsletter [Gestionarea datelor conform articolului 6 (1) lit. a) din Regulament]

Remarketing

Gestionarea datelor ca activitate de remarketing se realizează cu ajutorul cookie-urilor.

Date gestionate
Date gestionate de cookie-uri specificate în informațiile cookie.

Durata de gestionare a datelor
Durata de stocare a datelor a cookie-ului dat, mai multe informații sunt disponibile aici:

Informații generale despre cookie-urile Google:
https://www.google.com/policies/technologies/types/

 

Informații Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

 

Informații Facebook:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Temeiul legal pentru gestionarea datelor
este consimțământul dumneavoastră voluntar, pe care îl acordați Operatorului de date prin utilizarea site-ului web [gestionarea datelor conform articolului 6 (1) lit. a) din Regulament].

Extragere de premii

Procesul de gestionare a datelor are loc pentru derularea tragerii la sorți.

Date gestionate
Nume, adresa de e-mail, număr de telefon.

Durata gestionării datelor
Datele vor fi șterse după încheierea extragerii cu premii, cu excepția datelor câștigătorului, pe care Operatorul de date este obligat să le păstreze timp de 8 ani în baza Legii contabilității.

Temei juridic pentru gestionarea datelor
Consimțământul dumneavoastră voluntar, pe care îl acordați Operatorului de date prin utilizarea site-ului web. [Gestionarea datelor conform articolului 6 alineatul (1) litera a) din regulament]

Gestionarea datelor legate de coletele nelivrate

Operatorul de date înregistrează numele și adresele de e-mail ale clienților care refuză să primească pachete fără a-și exercita dreptul de retragere, cauzând astfel prejudicii Operatorului de date. Operatorul de date îndeplinește următoarea comandă pentru acest cumpărător doar cu plata în avans și înregistrează aceste date în acest scop.

Date gestionate
Numele și adresa de e-mail ale clienților care refuză să primească pachete fără a-și exercita dreptul de retragere

Durata de gestionare a datelor
Prescriptie civila (5 ani).

Temei juridic pentru gestionarea datelor
În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulament, Operatorul de date are un interes legitim în prevenirea daunelor cauzate de refuzul acceptării.

Luare automată a deciziilor

În timpul onorării comenzilor, folosim serviciul de inspecție ramburs operat de Dro-IT Kft. Ca parte a serviciului de verificare ramburs, efectuăm o căutare pe baza adresei de e-mail a clientului în baza de date care conține versiunea codificată a adreselor de e-mail păstrate de Dro-IT Kft. deja comandate. Baza de date ne confirmă procentul de client care a primit/nu a primit coletul din magazinele online conectate la serviciul de cec ramburs.

Pentru a căuta, adresa de e-mail a clientului este convertită într-un cod hash în timpul procesului de cumpărare și interogată în baza de date cu acest cod. Din baza de date, obținem înapoi proporția de client care și-a primit deja coletul. Dacă acest raport nu ajunge la 75% (adică în cazul a 25% din achizițiile dumneavoastră înregistrate în sistem, nu ați primit coletul), atunci magazinul nostru web nu permite clientului să ridice la livrare.

Aceasta este o decizie automată bazată pe adresa de e-mail a clientului. Logica de bază a luării automate a deciziei este aceea că dacă, pe baza căutării, clientul nu atinge raportul determinat de noi pentru coletele primite, clientul nu poate alege soluția de plată ramburs, ci doar plata în avans. .

Magazinul nostru web va transmite automat către Dro-IT Kft. cu ajutorul codului hash dacă comanda a fost primită cu succes sau nu.

În cazul serviciului de cec ramburs, avem și opțiunea de a stabili, pe baza unei considerații individuale, dacă achizițiile cu ramburs sunt permise sau interzise pentru fiecare client, indiferent de datele înregistrate în serviciul de cec ramburs.

Scopul utilizării serviciului de inspecție ramburs la livrare este de a atenua daunele suferite de Operatorul de date din cauza pachetelor nelivrate. În cazul în care clientul nu este de acord cu rezultatul dat de serviciul de verificare ramburs și că plata ramburs nu este permisă pentru el, el poate notifica serviciul nostru clienți.informații despre succesul sau eșecul preluării, și Dro- IT Kft. nu are alte informații pe baza cărora să poată descifra codul hash sau să-l atribuie unei persoane identificabile.

Pe baza principiului de funcționare al serviciului, însă, chitanța aferentă achiziției efectuate la noi are efect asupra ratei de primire a clientului legată de adresa de e-mail indicată ca cod hash în serviciul de verificare ramburs la livrare, care, în funcție de setările furnizorilor de servicii conectați, are un efect asupra alegerii metodei de plată ramburs la livrare pentru achizițiile efectuate în alte magazine online ( preluarea cu succes îmbunătățește raportul, preluarea nereușită înrăutățește raportul).

Gestionarea datelor suplimentare

În cazul în care Operatorul de date dorește să efectueze o prelucrare ulterioară a datelor, acesta oferă informații preliminare cu privire la circumstanțele esențiale ale prelucrării datelor (fondul juridic și temeiul juridic al prelucrării datelor, scopul prelucrării datelor, domeniul de aplicare al datelor prelucrate, durata prelucrării datelor).

Destinatarii datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor pentru stocarea datelor cu caracter personal

Numele procesatorului de date: UNAS Online Kft.

Date de contact ale procesatorului de date:

Număr de telefon:

Adresă de e-mail: unas@unas.hu

Sediu: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Site: unas.hu

Procesatorul de date stochează datele cu caracter personal în baza contractului încheiat cu Operatorul de date. Nu aveți dreptul de a accesa datele personale.

Numele procesatorului de date: Dotroll Kft.

Date de contact ale procesatorului de date:

Număr de telefon: +36 (1) 432-3232

Adresă de e-mail: support@dotroll.com

Sediu: 1101 Budapesta, Expo tér 5-7.

Site:

Procesatorul de date stochează datele cu caracter personal în baza contractului încheiat cu Operatorul de date. Nu aveți dreptul de a accesa datele personale.

Activitate de prelucrare a datelor legata de trimiterea de newslettere

Denumirea companiei care operează sistemul de buletine informative: UNAS Online Kft.

Sediul companiei care operează sistemul de buletine informative: Kőszegi út 14, 9400 Sopron.

Numărul de telefon al companiei care operează sistemul de newsletter:

Adresa de e-mail a companiei care operează sistemul de newsletter: unas@unas.hu

Site-ul companiei care operează sistemul de newsletter: unas.hu

Procesatorul de date participă la trimiterea de buletine informative în baza contractului încheiat cu Operatorul de date. Procedând astfel, Procesatorul de date prelucrează numele și adresa de e-mail ale persoanei vizate în măsura în care este necesar pentru newsletter.

Gestionarea datelor legate de contabilitate

Numele procesatorului de date: IBR Hungary Kft.

Sediul procesatorului de date este: 1203 Budapesta, Téglagyártó u. 11/c

Numărul de telefon al procesatorului de date este: 06 1 3470384

Adresa de e-mail a procesatorului de date:

Site-ul web al procesatorului de date:

În baza unui contract scris cu Operatorul de date, Procesatorul de date participă la evidența documentelor contabile. Procedând astfel, Procesatorul de date va furniza numele și adresa persoanei vizate în măsura în care este necesar pentru înregistrările contabile, Sztv. Este prelucrat pentru o perioadă de timp corespunzătoare paragrafului (2) din § 169, după care este șters imediat.

Prelucrarea datelor legate de facturare

Numele procesatorului de date: Cashman FX (Ambrits Bt.)

Sediul procesatorului de date este: 9400 Sopron, Frankenburg u. 2/E.

Numărul de telefon al procesatorului de date: + 36 20 961-4011

Adresa de e-mail a operatorului de date este: info@cmfx.hu

Site-ul web al procesatorului de date:

În baza contractului încheiat cu Operatorul de date, Procesatorul de date participă la înregistrarea documentelor contabile. Procedând astfel, Procesatorul de date va furniza numele și adresa persoanei vizate în măsura în care este necesar pentru înregistrările contabile, Sztv. Este prelucrat pentru o perioadă corespunzătoare paragrafului (2) din § 169, după care este șters.

Gestionarea datelor legate de plata online

Numele operatorului de date: Barion Payment Zrt.

Sediul operatorului de date este: Budapesta, Infopark stny. 1, 1117

Numărul de telefon al operatorului de date : ( 1) 464 7099

Adresa de e-mail a operatorului de date este: support@barion.com

Site-ul web al operatorului de date:

În baza contractului încheiat cu Operatorul de date, furnizorul de servicii de plată participă la implementarea plății online, pentru care datele sunt transferate furnizorului de servicii de plată online în timpul procesului de achiziție. Procedând astfel, furnizorul de servicii de plată online gestionează numele de facturare, numele și adresa, numărul comenzii și data persoanei în cauză în conformitate cu propriile reguli de gestionare a datelor.

Scopul transmiterii datelor este de a furniza furnizorului de servicii de plată online datele tranzacției necesare tranzacției de plată inițiate de furnizorul de servicii de plată online.

Temeiul legal pentru transmiterea datelor: executarea contractului dintre dumneavoastră și Operatorul de date în baza articolului 6 (1) lit. b) din Regulament, care include plata de către client, iar în cazul plății online, transmiterea datelor în în conformitate cu acest punct este necesară pentru plată

Program de magazin de încredere

operarea www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Număr fiscal: 24868291-2-42, Număr înregistrare companie: 01-09-186759) Program de magazin de încredere, după făcând achiziții aici, clientul Adresa dvs. de e-mail și numele produsului pe care l-ați achiziționat vor fi redirecționate către arukereso.hu . Scopul transferului de date: solicitarea și afișarea feedback-ului clienților. Naspers OCS Hungary Kft. se ocupă de datele personale transmise în acest mod în conformitate cu Politica de protecție a datelor și de gestionare a datelor a www.arukereso.hu . Naspers OCS Hungary KFT este considerat operatorul de date al datelor transmise în această rundă.

 

Drepturile dumneavoastră în timpul gestionării datelor

În perioada de gestionare a datelor, aveți dreptul la următoarele drepturi conform prevederilor Regulamentului:

 • dreptul de a retrage consimțământul
 • acces la datele personale și informații despre gestionarea datelor
 • dreptul la rectificare
 • restricție de gestionare a datelor,
 • dreptul la ștergere
 • dreptul de a protesta
 • dreptul la portabilitate.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile, aceasta implică identificarea dumneavoastră, iar Operatorul de date trebuie să comunice neapărat cu dumneavoastră. Prin urmare, în scopul identificării, va fi necesar să furnizați date cu caracter personal (dar identificarea se poate baza doar pe datele pe care Operatorul de date le gestionează oricum despre dvs.), iar plângerile dumneavoastră cu privire la gestionarea datelor vor fi disponibile în e-mailul Operatorului de date. cont în termenul specificat în această informație cu privire la reclamații. Dacă ați fost client de-al nostru și doriți să vă identificați pentru a gestiona reclamațiile sau garanția, vă rugăm să introduceți ID-ul comenzii pentru identificare. Folosind aceasta, vă putem identifica și ca client.

Operatorul de date va răspunde reclamațiilor legate de gestionarea datelor în termen de cel mult 30 de zile.

Dreptul de a retrage consimțământul

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pentru gestionarea datelor în orice moment, caz în care datele furnizate vor fi șterse din sistemele noastre. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, în cazul unei comenzi care nu a fost încă onorată, anularea poate duce la imposibilitatea de a vă livra. În plus, dacă achiziția a fost deja finalizată, în baza reglementărilor contabile, nu putem șterge datele legate de facturare din sistemele noastre, iar dacă ne aveți o datorie, atunci pe baza unui interes legitim legat de colectarea creanței. , putem prelucra datele dumneavoastră chiar și în cazul retragerii consimțământului.

Acces la datele personale

Aveți dreptul să primiți feedback de la operatorul de date cu privire la faptul dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt în curs de prelucrare și, dacă sunt prelucrate, aveți dreptul la:

 • obține acces la datele personale prelucrate și
 • informează Operatorul de date cu privire la următoarele informații:
  • scopurile gestionării datelor;
  • categorii de date cu caracter personal prelucrate despre dumneavoastră;
  • informații despre destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal au fost sau vor fi comunicate de către Operatorul de date;
  • perioada planificată de stocare a datelor cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile pentru determinarea acestei perioade;
  • dreptul dumneavoastră de a solicita de la Controlorul de date corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și, în cazul prelucrării datelor bazate pe interese legitime, de a vă opune prelucrării acestor date cu caracter personal;
  • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;
  • dacă datele nu au fost colectate de la dvs., orice informații disponibile despre sursa acestora;
  • despre faptul luării deciziilor automatizate (dacă se utilizează o astfel de procedură), inclusiv profilarea, precum și, cel puțin în aceste cazuri, informații inteligibile despre logica utilizată și semnificația unei astfel de gestionări a datelor și consecințele așteptate pentru dvs.

Scopul exercitării dreptului poate avea ca scop stabilirea și verificarea legalității gestionării datelor, prin urmare, în cazul unor solicitări multiple de informații, Operatorul de date poate percepe o taxă echitabilă în schimbul furnizării informațiilor.

Accesul la datele cu caracter personal este asigurat de către Operatorul de date prin trimiterea datelor și informațiilor personale prelucrate prin e-mail după identificarea dumneavoastră. Dacă v-ați înregistrat, vă oferim acces, astfel încât să puteți vizualiza și verifica datele dumneavoastră cu caracter personal conectându-vă la contul dumneavoastră de utilizator.

Vă rugăm să indicați în cererea dumneavoastră că solicitați acces la date personale sau informații legate de gestionarea datelor.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a solicita ca Operatorul de date să corecteze fără întârziere datele cu caracter personal inexacte care vă privesc.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Aveți dreptul de a solicita ca Operatorul de date să restricționeze prelucrarea datelor dacă una dintre următoarele este adevărată:

 • Contestați acuratețea datelor cu caracter personal, caz în care restricția se aplică perioadei care permite Operatorului de date să verifice acuratețea datelor cu caracter personal, dacă datele exacte pot fi determinate imediat, restricția nu se va aplica;
 • gestionarea datelor este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor din orice motiv (de exemplu, pentru că datele sunt importante pentru dvs. pentru a formula o revendicare legală), prin urmare nu solicitați ștergerea datelor, ci în schimb solicitați restrângerea utilizării acestora;
 • Operatorul de date nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul gestionării datelor indicate, dar le solicitați să depună, să execute sau să apere pretenții legale; obsesie
 • V-ați opus prelucrării datelor, dar interesele legitime ale Operatorului de date pot sta și la baza prelucrării datelor, în acest caz, până când se stabilește dacă motivele legitime ale Operatorului de date prevalează asupra motivelor dumneavoastră legitime, prelucrarea datelor trebuie să fie limitată.

În cazul în care gestionarea datelor face obiectul unor restricții, aceste date cu caracter personal pot fi prelucrate numai cu acordul persoanei vizate, cu excepția stocării, sau pentru a depune, executa sau apăra pretenții legale sau pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice. , sau în interesul public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Operatorul de date vă va informa în prealabil (cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ridicarea restricției) despre ridicarea restricției privind gestionarea datelor.

Dreptul la ștergere - dreptul de a fi uitat

Aveți dreptul să solicitați Managerului de date să vă șteargă datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate dacă există unul dintre următoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod de către Operatorul de date;
 • Vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrarea datelor;
 • Vă opuneți prelucrării datelor pe baza unui interes legitim și nu există un motiv legitim imperativ (adică interes legitim) pentru prelucrarea datelor,
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal de către Operatorul de date și acest lucru a fost stabilit pe baza plângerii,
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a îndeplini obligația legală prevăzută de legislația UE sau a statului membru aplicabilă Operatorului de date.

Dacă, din orice motiv legitim, Operatorul de date a făcut publice datele cu caracter personal prelucrate despre dumneavoastră și este obligat să le ștergă din oricare dintre motivele indicate mai sus, este obligat să ia măsurile așteptate în mod rezonabil – inclusiv măsuri tehnice – pentru să informeze datele, ținând cont de tehnologia disponibilă și controlorul costurilor de implementare și alți operatori de date că ați solicitat ștergerea legăturilor către datele cu caracter personal în cauză sau copierea sau duplicarea acestor date cu caracter personal.

Ștergerea nu se aplică dacă gestionarea datelor este necesară:

 • în scopul exercitării dreptului la libertatea de exprimare și informare;
 • îndeplinirea obligației din legislația UE sau a statului membru aplicabilă operatorului de date care solicită prelucrarea datelor cu caracter personal (un astfel de caz este prelucrarea datelor în contextul facturării, deoarece păstrarea facturii este impusă de lege) sau în scopul a îndeplinirii unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea unei autorități publice acordate operatorului de date;
 • pentru prezentarea, executarea și protecția pretențiilor legale (de exemplu, dacă Operatorul de date are o reclamație împotriva dvs. și nu a îndeplinit-o încă, sau este în curs de desfășurare o plângere a consumatorilor sau a gestionării datelor).

Dreptul la protest

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pe baza unor interese legitime din motive legate de propria dumneavoastră situație. În acest caz, Operatorul de date nu mai poate prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care dovedește că prelucrarea datelor este justificată de motive legitime imperioase care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau care au legătură cu transmiterea, executarea sau apărarea. a pretențiilor legale.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în vederea achiziției directe de afaceri, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, inclusiv crearea de profiluri, dacă aceasta are legătură cu achiziția directă de afaceri. Dacă vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri comerciale directe, atunci datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate în acest scop.

Dreptul la portabilitate

Dacă gestionarea datelor se realizează într-un mod automat sau dacă gestionarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră voluntar, aveți dreptul de a cere Operatorului de date să primească datele pe care le-ați furnizat Operatorului de date, pe care Operatorul de date le trimite în format xml, JSON sau csv la dispoziția dumneavoastră, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, puteți solicita ca Operatorul de date să transmită datele din acest formular către alt operator de date.

Luare automată a deciziilor

Aveți dreptul de a nu fi supus domeniului de aplicare a unei decizii bazate exclusiv pe gestionarea automată a datelor (inclusiv crearea de profiluri) care ar avea efecte juridice asupra dumneavoastră sau v-ar afecta în mod similar în mod semnificativ. În aceste cazuri, Operatorul de date este obligat să ia măsurile corespunzătoare pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv cel puțin dreptul persoanei vizate de a solicita intervenția umană din partea operatorului de date, de a-și exprima punctul său de vedere și să depună obiecții la decizie.

Cele de mai sus nu se aplică dacă decizia:

 • Necesar pentru încheierea sau îndeplinirea contractului dintre dumneavoastră și Operatorul de date;
 • este posibilă prin legislația UE sau a statelor membre aplicabile Operatorului de date, care stabilește și măsuri adecvate pentru protecția drepturilor și libertăților dumneavoastră, precum și a intereselor dumneavoastră legitime; obsesie
 • pe baza consimțământului dumneavoastră expres.

Înregistrarea în registrul de protecție a datelor

Infotv. în conformitate cu prevederile sale, Operatorul de date trebuia să înregistreze anumite operațiuni de date în registrul de protecție a datelor. Această obligație de raportare a fost reziliată la 25 mai 2018.

Număr NAIH înregistrat înainte de 25 mai 2018:
Număr de înregistrare pentru protecția datelor : NAIH-80433/2014.

Măsuri de securitate a datelor

Operatorul de date declară că a luat măsurile de securitate adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, modificării, transmiterii, dezvăluirii, ștergerii sau distrugerii, precum și împotriva distrugerii și deteriorării accidentale, precum și împotriva devenirii inaccesibile din cauza schimbărilor în tehnologie. folosit.

Controlorul de date va face tot ce este în limitele capacităților sale organizatorice și tehnice pentru a se asigura că Procesatorii de date iau, de asemenea, măsuri adecvate de securitate a datelor atunci când lucrează cu datele dumneavoastră personale.

Remedii

Dacă, în opinia dumneavoastră, Operatorul de date a încălcat o prevedere legală privind gestionarea datelor sau nu a îndeplinit niciuna dintre solicitările dumneavoastră, puteți declanșa procedura de investigare a Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației (adresa: 1363 Budapesta, Pf. 9., e-mail) pentru a înceta gestionarea presupusă ilegală a datelor: ugyfelszolgalat@naih.hu, numere de telefon: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400) .

De asemenea, dorim să vă informăm că, în cazul unei încălcări a prevederilor legale privind gestionarea datelor, sau dacă Operatorul de date nu a îndeplinit niciuna dintre solicitările dumneavoastră, puteți intenta o acțiune civilă împotriva Operatorului de date în instanță.

Modificarea informațiilor de gestionare a datelor

Operatorul de date își rezervă dreptul de a modifica aceste informații de gestionare a datelor într-un mod care să nu afecteze scopul și temeiul legal al gestionării datelor. Prin utilizarea site-ului web după intrarea în vigoare a modificării, acceptați informațiile modificate de gestionare a datelor.

În cazul în care Operatorul de date dorește să efectueze o prelucrare ulterioară a datelor în legătură cu datele colectate într-un alt scop decât scopul colectării acestora, vă va informa cu privire la scopul prelucrării datelor și următoarele informații înainte de prelucrarea ulterioară a datelor:

 • asupra perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, asupra criteriilor de determinare a perioadei;
 • dreptul dumneavoastră de a solicita de la Operatorul de date acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării acestora, iar în cazul prelucrării datelor bazate pe interese legitime, vă puteți opune prelucrării datelor cu caracter personal, iar în cazul prelucrarea datelor pe baza consimțământului sau a unei relații contractuale, puteți solicita furnizarea de drepturi privind portabilitatea datelor;
 • în cazul gestionării datelor pe baza consimțământului, că vă puteți retrage consimțământul în orice moment,
 • cu privire la dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;
 • despre dacă furnizarea datelor cu caracter personal are la bază o legislație sau o obligație contractuală sau este o condiție prealabilă pentru încheierea unui contract, precum și dacă sunteți obligat să furnizați date cu caracter personal, precum și posibilele consecințe ale nefurnizării datelor;
 • despre faptul luării deciziilor automatizate (dacă se utilizează o astfel de procedură), inclusiv profilarea, precum și, cel puțin în aceste cazuri, informații inteligibile despre logica utilizată și semnificația unei astfel de gestionări a datelor și consecințele așteptate pentru dvs.

Prelucrarea datelor poate începe numai după aceasta, dacă temeiul legal al prelucrării datelor este consimțământul, pe lângă informații, trebuie să vă dați acordul și pentru prelucrarea datelor.

Informații de gestionare a datelor (PDF)


Abonați-vă la newsletter-ul nostru!

Și vă vom oferi un cupon de 40 RON, pe care îl puteți folosi la prima achiziție pentru comenzi de peste 515 RON.